21.01.2022

De biomethaanindustrie brak in 2021 alle records.

BiomethaanGroengasCirculaire economieLandbouw

In 2021 zijn de biomethaaninstallaties in Europa het meeste exponentieel toegenomen. Dat is niet verwonderlijk. Het is de enige hernieuwbare brandstof die vandaag in Europa beschikbaar en schaalbaar is en die op een kosten-efficiënte manier het gebruik van de reeds bestaande gasinfrastructuur mogelijk maakt.

De gecombineerde hoeveelheid biomethaan en biogas (ruwe vorm van biomethaan) die vandaag beschikbaar is, kan reeds het volledige gasverbruik van België dekken.
Boyana Achovski - Secretaris Generaal van GIE

"De gecombineerde hoeveelheid biomethaan en biogas (ruwe vorm van biomethaan) die vandaag beschikbaar is, kan reeds het volledige gasverbruik van België dekken",vertelt Boyana Achovski, secretaris-generaal van GIE. "De EBA schat dat 87% van de biomethaaninstallaties die vandaag in Europa actief zijn, aangesloten zijn op het gasnet. Om ervoor te zorgen dat biomethaan een steeds belangrijkere rol zal spelen als hernieuwbare brandstof, moet een efficiënte handel in biomethaan in heel Europa tot stand worden gebracht. Bovendien moeten bij de toekomstige ontwikkeling van de gasinfrastructuur de nodige aanpassingen worden overwogen om de injectie van een groter aandeel biomethaan in de distributienetten mogelijk te maken." Harmen Dekker, directeur EBA.

Op weg naar een productie van 1.000 TWh tegen 2050.

Vandaag zijn er in Europa ongeveer 20.000 entiteiten actief (totaal aantal biogas- en biomethaaninstallaties). Duurzaam biomethaan kan tot 30-40% van het voor 2050 verwachte gasverbruik in de EU dekken, met een geschatte productie van ten minste 1.000 TWh3. Biomethaaninstallaties nemen in heel Europa exponentieel toe: uit de biomethaankaart blijkt dat in het afgelopen anderhalf jaar bijna 300 nieuwe plants in productie zijn genomen. Europa telt vandaag 40% meer biomethaaninstallaties in vergelijking met 2020. De snelle invoering van biomethaantechnologieën zal het koolstofvrij maken van de EU-economie versnellen. Toch zal de sector de komende jaren relevante wetgevingssteun nodig hebben om zijn potentieel volledig te kunnen benutten.

Ontwikkeling biomethaan in Europa.

Frankrijk, Italië en Denemarken zijn de landen met de grootste toename van het aantal biomethaaninstallaties. In Frankrijk zijn in 2020 niet minder dan 91 nieuwe plants in productie genomen en tussen januari en oktober 2021 zijn er 123 installaties in productie gegaan. Na Frankrijk zijn de landen met de grootste groei van het aantal biomethaaninstallaties Italië (+11 installaties in 2020) en Denemarken (+10 installaties in 2020).

Deel dit artikel via