Ontginning

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Proefboringen

Gewoonlijk wijst niets aan het aardoppervlak op het bestaan van een aardolie- of aardgasveld. Geologisch onderzoek wijst waar er mogelijk belangrijke reserves zijn. Nadien gaat men over tot proefboringen of exploitatieboringen.

Boormateriaal

Een platform wordt opgericht dat alle boorinstrumenten zal dragen. Daarop staat een metalen boortoren die 40 meter hoog kan zijn.
 
Een boorbeitel, bestaande uit draaiende getande kartelwieltjes, bewerkt de steenlaag en slijt deze geleidelijk uit. Deze boorbeitel wordt in de grond gedreven door middel van holle pijpen die aan elkaar bevestigd worden naarmate de beitel aan diepte wint. Een draaitafel zorgt voor de noodzakelijke roterende beweging van de boorbeitel en de pijpen.
 
Er wordt een spoeling naar beneden gepompt. Die heeft een bepleisterende werking op de boorgatwand. Zo wordt de druk in evenwicht gehouden zodat het geboorde gat niet instort. Het zorgt er ook voor dat het gruis van het boren naar de oppervlakte wordt gevoerd waar het geanalyseerd kan worden. Naargelang het boorgat dieper wordt, wordt het verbuisd.

Productie

Wanneer via een proefboring een formatie wordt bereikt die genoeg aardolie, aardgas, of beide zou kunnen bevatten, worden evaluatieputten geboord.

Evaluatieputten

Evaluatieputten

Aan de hand van evaluatieputten kan men vaststellen wat de omvang van de aardgasreserves is en welke productiemethode het beste is. Op basis van de resultaten wordt beslist om de boorput al dan niet in productie te nemen.

Gashoudende lagen onder zee

Gashoudende lagen onder zee

Wanneer de olie- of gashoudende lagen zich onder de zee bevinden, wordt het boor- en productiemateriaal op een platform geïnstalleerd. Onderzeese leidingen voeren het gas (en de aardolie) naar het vasteland.

Behandelingsfabrieken

Behandelingsfabrieken

Indien nodig gaat het ruwe gas na de ontginning naar een behandelingsfabriek. Daar zal men het gas scheiden van de petroleumproducten, het zuiveren en drogen. Hierna is het klaar om naar de verbruiksgebieden gestuurd te worden.

Reserves

Reserves

De bewezen aardgasreserves namen de laatste 25 jaar aanzienlijk toe. Als we het huidige exploitatieritme aanhouden, kunnen we nog een veertigtal jaar aardolie en nog zeker 50 jaar aardgas produceren.

Ultieme aardgasreserves voor honderden jaren

De beschikbare ultieme aardgasreserves bieden tegen het huidige productieritme een potentieel van 100 tot 150 jaar. Als we daar de voorlopig niet-winbare methaanhydraten op de bodem van de oceanen bijtelt, heb we reserves voor meerdere eeuwen.
 

Evaluatieputten

Evaluatieputten

Aan de hand van evaluatieputten kan men vaststellen wat de omvang van de aardgasreserves is en welke productiemethode het beste is. Op basis van de resultaten wordt beslist om de boorput al dan niet in productie te nemen.

Gashoudende lagen onder zee

Gashoudende lagen onder zee

Wanneer de olie- of gashoudende lagen zich onder de zee bevinden, wordt het boor- en productiemateriaal op een platform geïnstalleerd. Onderzeese leidingen voeren het gas (en de aardolie) naar het vasteland.

Behandelingsfabrieken

Behandelingsfabrieken

Indien nodig gaat het ruwe gas na de ontginning naar een behandelingsfabriek. Daar zal men het gas scheiden van de petroleumproducten, het zuiveren en drogen. Hierna is het klaar om naar de verbruiksgebieden gestuurd te worden.

Reserves

Reserves

De bewezen aardgasreserves namen de laatste 25 jaar aanzienlijk toe. Als we het huidige exploitatieritme aanhouden, kunnen we nog een veertigtal jaar aardolie en nog zeker 50 jaar aardgas produceren.

Ultieme aardgasreserves voor honderden jaren

De beschikbare ultieme aardgasreserves bieden tegen het huidige productieritme een potentieel van 100 tot 150 jaar. Als we daar de voorlopig niet-winbare methaanhydraten op de bodem van de oceanen bijtelt, heb we reserves voor meerdere eeuwen.