19.10.2021

Bio-CNG|LNG: ideale brandstof voor de transport & logistieke sector

Het koolstofvrij maken van de transportsector in België leek een utopie, maar is nu een realiteit dankzij Bio-GNL en Bio-CNG.
Deze twee brandstoffen zijn in feite van hernieuwbare oorsprong, voornamelijk geproduceerd uit landbouwafval. Beide brandstoffen worden als koolstofneutraal beschouwd, wat betekent dat een vervoerder en zijn klanten hun klimaatdoelstellingen kunnen halen.

Fluxys investeert in LNG
De vraag naar gas als brandstof de jongste jaren is sterk toegenomen. Het is één van de redenen waarom de gasterminal van gasnetbeheerder Fluxys in de haven Zeebrugge werd uitgebreid.
Fluxys heeft haar LNG-terminal in Zeebrugge al in 2010 uitgerust met baaien voor het laden en vervoeren van LNG per vrachtwagen of container voor de bevoorrading van de scheepvaartsector of tankstations voor het wegtransport. 
Het succes is indrukwekkend, want van ongeveer 1000 vrachtwagenladingen in 2015 zullen er tegen het einde van dit jaar waarschijnlijk ongeveer 7000 containerladingen zijn. Om aan die groeiende vraag te voldoen, besliste Fluxys om vier bijkomende laadkades te bouwen die tegen eind 2023 operationeel zouden moeten zijn. Bovendien kunnen de gebruikers van deze terminal sinds vorig jaar, naast het klassieke LNG, ook bioLNG Bio-LNG tanken.

Om de milieu-impact van het wegvervoer te verminderen, is overschakelen op LNG een goede zaak, maar overschakelen op bio-LNG is nog beter. In dit kader heeft FLuxys de beslissing genomen de nodige initiatieven genomen zodat de terminal gecertificeerd is en deel kan uitmaken van een integrale Bio-LNG keten. Sinds eind 2020 is de LNG-terminal in Zeebrugge gecertificeerd, wat een primeur is voor een terminal. Vandaag hebben onze klanten de mogelijkheid om Bio-LNG rechtstreeks te komen laden op de terminal van Zeebrugge en hun klanten te bevoorraden.

Bio-LNG geniet grote interesse van transporteurs
Een van de afnemers is LNG Drive Systems, een uitbater van LPG, CNG en LNG tankstations in ons land. Hier kan men sinds kort niet enkel Bio-LNG tanken, zij bieden daarnaast ook begeleiding bij transitietrajecten voor transporteurs. Philippe Desrumeaux licht toe: " Wij merken een ruime interesse van de transporteurs in Bio-LNG, omdat dat ook voor transport op lange afstand een manier is om eigenlijk in lijn te blijven met de Europese ambities van de Green deal. Op die manier werken wij met onze klanten een traject uit over verschillende jaren, om eigenlijk jaar per jaar de euh realisatie van de Green deal na te streven en in functie daarvan een blend van LNG en Bio-LNG te kiezen. De interesse is te verklaren omdat Bio-LNG een kostenefficiënte manier is om C02 te reduceren. Dus de kostprijs euro per ton gerea gereduceerde C02 is concurrentieel tegenover andere technologieën."

Bio-LNG, geproduceerd uit natuurlijke afvalproducten, heeft het potentieel om de C02-uitstoot van vrachtvervoer tot quasi 0 te herleiden. Consultancy bureau Sia Partners onderzocht welke rol dit groene gas kan spelen in de transportsector om de klimaatdoelstellingen van ons land te behalen. In de studie heeft Sia Partners een 2030 scenario vooropgesteld waarbij ze hebben gekeken naar de evolutie van de markt in de buurlanden. Vervolgens hebben zij dit scenario getoetst aan een aantal checks, waarvan de beschikbaarheid van Bio-LNG en hebben zij gezien dat er eigenlijk meer dan genoeg euh voorhanden is. De tweede check die zij hebben gedaan was de kost, en hebben zij gezien dat de prijzen van LNG en en Bio-LNG in vergelijking met fossiele brandstoffen, die mix, competitief zijn. Op basis van deze bevindingen heeft men kunnen concluderen dat Bio-LNG effectief een van de puzzelstukken is om tegen 2030 onze transportsector te decarboniseren.

Zijn Bio-GNL en Bio-CNG vandaag reeds beschikbaar? Het antwoord is ja. Er zijn al een aantal CNG-stations die Bio-CNG leveren en Bio-LNG kan vandaag op de terminal van Zeebrugge worden geladen.

Zijn er momenteel voldoende voorraden van deze brandstof beschikbaar? Ja, het potentieel is vastgesteld in Europa en in België. In Europa bestaan reeds meer dan 800 injectieplaatsen voor biomethaan en in België is er sprake van een twintigtal projecten die in de komende twee à drie jaar zullen worden uitgevoerd. Als we naar de tijdlijn kijken, zien we dat diesel op grote schaal gebruikt zal blijven worden in de transport- en logistieke sector. Maar geleidelijk aan zal hernieuwbaar gas en dus ook Bio-LNG zijn plaats vinden, en kunnen we echt zien dat Bio-LNG niet slechts een overgangsbrandstof is.
 

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG CO2 uitstoot Groengas LNG Nieuws