24.09.2021

Bio-CNG | LNG: Een alternatieve oplossing voor een koolstofvrij vervoer

Momenteel rijden in België ongeveer 25.000 voertuigen op CNG, LNG, bio-CNG en bio-LNG. Hoewel dit minder dan 1% van het wagenpark vertegenwoordigt, is het toch veel meer dan de paar duizend die nog maar zes jaar geleden reden. Voor Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij Gas.be, is er nog heel wat ruimte voor verbetering in deze brandstoffen.

Wat zijn de respectieve kenmerken van CNG, LNG, bio-CNG en bio-GNL?
CNG - Compressed Natural Gas - is gecomprimeerd gas bij 200 bar. Hij wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de aandrijving van personenauto's, bestelwagens, bussen, kiepwagens en vrachtwagens voor nationaal vervoer en vervoer over middellange afstand. LNG is vloeibaar aardgas - het wordt gekoeld tot -162° - en wordt voornamelijk gebruikt door vrachtwagens die lange afstanden afleggen. LNG heeft een twee keer zo hoge energie-inhoud als CNG, wat betekent dat voertuigen langere afstanden kunnen afleggen. Wanneer we het hebben over bio-CNG en bio-GNL, gaat het om dezelfde brandstoffen maar dan geproduceerd op basis van hernieuwbare gassen. Op dit moment is het voornamelijk biomethaan. Tachtig procent hiervan is afkomstig van landbouwafval - oogstresten, drijfmest, mest - en de rest van organisch afval zoals zuiveringsslib en biologisch afval van particuliere huishoudens (keukenafval, voedselresten).

Wat zijn de voordelen van deze brandstoffen?
Vandaag de dag is de algemene wens de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. CNG en LNG kunnen deze al met 20 tot 25% verminderen in vergelijking met conventionele brandstoffen. Gezien de Europese doelstellingen moeten we verder gaan! Vandaar het gebruik van bio-CNG en bio-GNL, die koolstofvrij of bijna koolstofvrij zijn. Deze brandstoffen hebben dezelfde fysische en chemische eigenschappen als aardgas. Een alternatieve oplossing voor koolstofvrij vervoer. Momenteel rijden in België ongeveer 25.000 voertuigen op CNG, LNG, bio-CNG en bio-LNG. Hoewel dit minder dan 1% van het wagenpark vertegenwoordigt, is het toch veel meer dan de ongeveer duizend die er zes jaar geleden nog waren. Voor Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij Gas.be, is er nog heel wat ruimte voor verbetering voor deze brandstoffen.  

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
We kunnen ons heel goed voorstellen dat deze biobrandstoffen in de toekomst zullen groeien om fossiele brandstof in voertuigen te vervangen. In dit opzicht kunnen we ons verbazen over de Europese wens om tegen 2030 of 2035 koste wat kost af te stappen van de verbrandingsmotor, wanneer deze motoren gebruik kunnen maken van deze koolstofvrije brandstoffen. Naar mijn mening is de afwijzing van de verbrandingsmotor een hemiplegische visie in vergelijking met de technologische realiteit en met de realiteit van wat vandaag onmiddellijk beschikbaar is. Het hele netwerk van CNG- en LNG-stations kan in de toekomst werken met bio-CNG en bio-LNG en zo alle soorten vrachtwagens en voertuigen bevoorraden.

Als ik u zo hoor, is er een blokkade op politiek niveau...
De politieke wil in Europa is vooral gericht op elektrificatie, terwijl CNG-voertuigen zeer weinig vervuilen. Dit is zo sterk dat de autofabrikanten zich momenteel afvragen of het nog wel zin heeft personenauto's en zelfs bestelauto's op CNG te blijven produceren. Om boetes te vermijden, moeten de fabrikanten sterk inzetten op elektrische voertuigen. Voor zwaar transport - vrachtwagens, enz. - dat op LNG rijdt, is de horizon zeer kort. - Voor zwaar transport - vrachtwagens, enz. - dat op LNG rijdt, is de horizon veel duidelijker.

Is dit een zuiver Europese realiteit?
Absoluut! Dit is bijvoorbeeld niet het geval in Azië, waar fabrikanten hun infrastructuur op grote schaal uitbouwen en steeds meer CNG-voertuigen op de markt brengen naast elektrische voertuigen of zelfs waterstofvoertuigen. Er is een zeer duidelijk verlangen naar een pluraliteit van mobiliteitsoplossingen en -technologieën. Wat er in Europa gebeurt, is onbegrijpelijk.

Zijn er voldoende CNG- en LNG-tankstations?
Ja, de situatie is in de afgelopen vijf jaar aanzienlijk veranderd. Op Europees niveau levert reeds meer dan 20% van de CNG-stations bio-CNG en het aanbod groeit nog elke dag. In België hebben wij thans meer dan 150 stations, waarvan een honderdtal in Vlaanderen en bijna vijftig in Wallonië; in de komende vijf jaar zullen er nog een vijftigtal bijkomen. Dit is een redelijke dekking voor de huidige vloot en het bio-CNG-aanbod wordt nu uitgerold. Het zal geleidelijk blijven groeien, vooral naarmate de vloot wordt uitgebreid. Half september hebben wij een bio-CNG-station geopend in Houffalize. In België hebben we ook een twintigtal LNG-stations voor vrachtwagens. Er zij ook op gewezen dat bio-LNG in de toekomst, naast het wegvervoer, steeds meer zal worden gebruikt in het zeevervoer, een sector die ook grote inspanningen vergt om koolstofarm te worden en de zwavelverontreiniging te beperken.

Biomethaan Rijden op CNG CO2 uitstoot Groengas LNG Nieuws