06.05.2022

Bio-LNG : Onmisbaar voor de mobiliteit.

Stijgende brandstofprijzen, verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van de geluidshinder in de steden, de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het zijn allemaal economische, maatschappelijke en milieu-uitdagingen waarmee bedrijven, de transportsector en lokale overheden vandaag worden geconfronteerd. Van de hefbomen die kunnen worden gebruikt om deze uitdagingen aan te gaan, lijkt de vervanging van diesel door een alternatieve brandstof onvermijdelijk. Aardgas (CNG|LNG) en vooral hernieuwbaar gas (Bio-CNG|Bio-LNG) vormen een concreet antwoord op deze uitdagingen: het helpt het model van de circulaire economie te versnellen, waarbij duurzame biomassa wordt gerecycleerd en omgezet in een schone transportbrandstof.

Transporteurs en klanten zijn zich vandaag dan ook meer en meer bewust van het belang van milieuvriendelijke transportoplossingen en zijn op zoek naar nieuwe alternatieve aandrijftechnologieën. De belangstelling voor Bio-CNG en Bio-LNG neem hierdoor onmiskenbaar toe. De huidige evolutie is des te interessanter omdat het segment van het zware wegtransport altijd het ‘jachtterrein’ van de diesel is geweest, en terecht als we zien hoe de kwaliteit van de dieselmotoren de afgelopen twintig jaar geëvolueerd is. In België zullen in 2022 wellicht meer dan 1.000 LNG vrachtwagens worden ingeschreven,
met vermoedelijk een sterke dynamiek erna. De LNG-markt heeft geen negatief effect op de markt van de CNG-vrachtwagens, waar we ook een groei vaststellen.

Wat ook uw wagenpark is (bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, bussen, touringcars of stadsreinigingsvoertuigen), de gids op onderstaande link belicht de milieuvoordelen van het gebruik van bio-LNG in het zware (HD) vervoer en de maritieme sector, evenals het belang ervan als de meest voor de hand liggende oplossing voor het koolstofarm maken van deze sectoren.
Daarnaast is het van cruciaal belang de rol te onderstrepen die bio-LNG in de toekomst zal spelen en het regelgevingskader dat nodig is om de ontwikkeling van deze duurzame brandstof te ondersteunen.
https://www.ngva.eu/medias/fuelling-clean-mobility-with-bio-lng/

 

Biomethaan Groengas LNG