14.01.2020

Kiezen voor een CNG-wagen betekent kiezen voor de toekomst.

Het Autosalon is voor veel mensen hét moment om een nieuwe wagen te kiezen. Het is echter niet eenvoudig de weg te vinden tussen de vele modellen en brandstoffen, maar daar kan de Ecoscore helpen om de juiste beslissing te nemen. Dit instrument werd op vraag van de gewesten ontwikkeld en gevalideerd door expertisecentra als Vito, VUB en ULB en houdt enerzijds rekening met de emissies van het voertuig en anderzijds met de emissies van de brandstof gaande van productie tot gebruik of m.a.w. op basis van een "well-to-wheel"-benadering. Het gaat daarbij zowel om de emissies van broeikasgassen als de emissies van gassen die de luchtkwaliteit beïnvloeden (zoals NOx en fijnstof). Aan elk voertuig wordt een score van 1 tot 100 (gaande van meest vervuilende tot meest ecologische) toegekend.
Door enkele modellen te selecteren wordt al gauw duidelijk dat aardgasvoertuigen tot de meest milieuvriendelijke behoren, net achter de elektrische modellen en vóór de traditionele brandstoffen.

De berekening van de klimaatimpact kan nog worden vervolledigd door ook rekening te houden met de volledige levenscyclus van het voertuig (LCA - Life Cycle Analysis), d.w.z. ook met de productie en de recyclage van het voertuig. De studie van IFP Energies Nouvelles van september 2019 evalueert alle broeikasgasemissies uitgedrukt in gCO2-equivalent voor de verschillende types voertuigen en types brandstoffen. In tegenstelling tot recent in de pers verschenen hypotheses, zijn de broeikasgasemissies door de brandstofproductie hier berekend op basis van de Europese situatie.
Deze studie bevestigt dat CNG (in Frankrijk GNV genoemd) niet alleen beter doet dan diesel en benzine, maar ook dan hun hybride versies.


Bio-CNG
Maar de toekomst begint vandaag al. Afgelopen december werd met de opening van het eerste bio-CNG-station (Brussel) een nieuw tijdperk gelanceerd voor koolstofarme hernieuwbare brandstof. Bio-CNG wordt voornamelijk geproduceerd uit landbouwafval en zal conventioneel CNG meer en meer gaan vervangen. De studie van IFP Energies Nouvelles plaatst voertuigen op bio-CNG bij de meest klimaatvriendelijke, vergelijkbaar met de elektrische voertuigen. Particulieren of bedrijven die vandaag kiezen voor een CNG-voertuig zullen hun klimaatimpact de komende maanden en jaren nog verkleinen door, minstens gedeeltelijk, gebruik te maken van bio-CNG.
 
Referenties :
Ecoscore : www.ecoscore.be
Etude ACV de véhicules roulant au GNV et bioGNV, IFP Energies Nouvelles 
Welke plaats voor injecteerbaar biomethaan in België?
 

CO2 uitstoot Nieuws Rijden op CNG