19.07.2022

Vandaag inzetten op biomethaan betekent onze Belgische economie sneller koolstofvrij maken

De Deep Dive-studie  - uitgevoerd door Climact, Valbiom, Biogas-e en Gas.be – toont aan dat de biomethaansector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Belgische doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie en de vermindering van broeikasgassen. Tegen 2030 kan jaarlijks de uitstoot van meer dan 2 miljoen ton CO2,eq-uitstoot vermeden door ongeveer 11 TWh biomethaan te produceren. Daarnaast is biomethaan een flexibele en niet-intermitterende bron van hernieuwbare energie die het energiesysteem in België versterkt en het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen en Wallonia kan doen stijgen

Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten er nog heel wat investeringen gebeuren in CO2-reducerende technologieën. In deze studie wordt de kostprijs voor biomethaan per ton vermeden CO2,eq berekend, waarbij positieve externaliteiten zoals vermeden broeikasemissies mee in beschouwing worden genomen. De meerwaarde van deze externaliteiten wordt vandaag te weinig meegenomen in de marktprijs. Rekening houdend met de toekomstige ontwikkeling van de ETS koolstofprijs en de uitbreiding van ETS naar andere sectoren,  samen met  de hogere CO2-reductie doelstelling in de RED III, kan Biomethaan snel een belangrijke plaats innemen.

Net als voor andere hernieuwbare energiebronnen zijn voor de activering van de biomethaansector ondersteunende maatregelen nodig, waarvan de ontwikkeling een prioriteit moet zijn. De totale financiële waarde die de externe effecten vertegenwoordigen zoals uit de studie blijkt verantwoorden de invoering van dit dergelijke ondersteuning, om de levensvatbaarheid van de projecten op lange termijn  te versterken. De recente stijging van de energieprijzen, en met name van de aardgasprijzen, doet niets af aan deze noodzaak.

Download de samenvatting van de studie hier.
Lees ook andere interessante studies:

Voor meer info kan je steeds terecht bij:

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas Nieuws