16.07.2021

NGVA Europe geeft commentaar op Europa's 'Fit for 55' klimaatpakket

Gisteren heeft de Europese Commissie het klimaatpakket "Fit for 55" ingediend, dat bestaat uit energie- en klimaatwetgeving die tot doel heeft de EU-doelstelling om de uitstoot in 2030 met 55% te verminderen, te verwezenlijken en Europa op weg te zetten naar een koolstofemissie van nul in 2050. Een belangrijk onderdeel van dit pakket zijn de dossiers die verreikende gevolgen hebben voor de toekomst van onze mobiliteit, waaronder gas in het vervoer.

"Binnen het 'Fit for 55'-pakket heeft de Europese Commissie de kans gemist om bij de beoordeling van de totale uitstoot van een voertuig ook rekening te houden met de positieve bijdrage van hernieuwbare duurzame brandstoffen zoals biomethaan, door alleen de CO2-uitstoot aan de uitlaat te meten.

Deze stap kan worden gezien als een gedwongen overschakeling op elektromobiliteit in de hele EU. Het wegvallen van de technologische concurrentie tussen ecologisch gelijkwaardige oplossingen zal leiden tot nieuwe afhankelijkheden, of het nu gaat om hulpbronnen, bedrijven, markten of belastingsubsidies, wat ook het geval zal zijn voor financieel zwakkere EU-landen, op voorwaarde dat het daaropvolgende goedkeuringsproces geen veranderingen met zich meebrengt", aldus Dr. Jens Andersen, secretaris-generaal van NGVA Europe.

Een ambitieuze doelstelling voor 2035 om de CO2-uitstoot met 100% te verminderen zonder het potentieel van hernieuwbare brandstoffen voor de vermindering van de BKG-uitstoot van het wegvervoer te erkennen, zou een de facto verbod betekenen en leiden tot de overdracht van technologie uit Europa. Bij de vermindering van de CO2-uitstoot in het vervoer gaat het veeleer om het koolstofvrij maken van de gebruikte energie dan om de onderliggende aandrijftechnologie: een verbrandingsmotor op hernieuwbare duurzame brandstoffen zoals biomethaan heeft een koolstofvoetafdruk die vergelijkbaar is met die van een elektrisch voertuig of zelfs kleiner is dan dat.

Hoewel een drastische verlaging van de transportemissies essentieel is, is de EC er niet in geslaagd de EU in staat te stellen om klimaatneutraliteit voor transport op een snelle en sociaaleconomisch efficiƫnte manier mogelijk te maken. Deze aanpak verhindert immers dat de EU de grote vruchten plukt van de extra CO2-besparingen die voortvloeien uit hernieuwbare duurzame brandstoffen zoals biomethaan, terwijl zij er niet voor zorgt dat de overgang naar koolstofneutrale mobiliteit niemand in de kou laat staan. Op die manier gaat de EU in tegen haar eigen beginsel van technologieneutraliteit.

"Samen met vele honderden verenigingen, bedrijven en wetenschappers heeft NGVA Europe al verschillende gezamenlijke brieven en oproepen opgesteld, waarin deze gemeenschappelijke zorgen aan de orde worden gesteld. Het verwaarlozen van de kans op onmiddellijke, extra CO2-besparingen door duurzame hernieuwbare brandstoffen en de belangrijke rol die g-mobiliteit daarbij kan spelen, zal de dynamische inzet van hernieuwbare brandstoffen, precies daar waar de markt erom vraagt, ernstig belemmeren.

NGVA Europe gelooft dat een mechanisme, zoals bijvoorbeeld een vrijwillig crediteringssysteem voor duurzame hernieuwbare brandstoffen, de noodzakelijke oplossing kan zijn en kijkt uit naar de bespreking van dit voorstel met EU-beleidsmakers, de industrie en haar leden, naast regionale en sociale partners", aldus Andersen verder.

Gas als transportbrandstof biedt belangrijke voordelen voor de consument, het milieu en de economie. Het is beschikbaar als (bio)CNG voor personenauto's en bussen, naast (bio)LNG voor zwaar transport en de maritieme sector, en biedt een snelle en kosteneffectieve methode om te voldoen aan de belangrijkste EU-doelstellingen, waaronder het koolstofvrij maken van het wegvervoer en het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden. Biomethaan of synthetisch gas uit hernieuwbare bronnen kan de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen, of zelfs een negatieve broeikasgasuitstoot opleveren.

Meer info op: https://www.ngva.eu/medias/ngva-europe-comments-on-europes-fit-for-55-cl...

Biomethaan Rijden op CNG CO2 uitstoot LNG Nieuws