05.03.2021

Fluxys gaat nieuwe gasterminal bouwen in Noorden van Duitsland

De beheerder van het Belgische gasnetwerk Fluxys gaat in Stade, in het noorden van Duitsland, meewerken aan de bouw en exploitatie van een LNG-terminal. De terminal voor vloeibaar aardgas wordt ontwikkeld door Hanseatic Energy Hub en Fluxys werd gekozen als industriële partner. 

De LNG-terminal creëert een extra ingangspunt voor de grootste gasmarkt in Europa. Bovendien sluit de terminal ook aan op de bestaande industriële cluster in Stade, die in de buurt van de haven van Hamburg ligt. De bedoeling is dat de installatie tegen 2026 klaar is en dan 12 miljard kubieke meter aardgas per jaar kan importeren in het Duitse gasnet.

De terminal past ook in de geplande energietransitie van Duitsland, waarbij de stroomproductie niet langer via kernenergie of met steenkool of bruinkool zal gebeuren. Daarnaast kan LNG ook dienst doen als alternatieve brandstof voor de scheepvaart en het zwaar vervoer. Het project wil nagenoeg CO2-neutraal zijn door de restwarmte van de lokale industrie te gebruiken voor het hervergassingsproces.

Tot slot is er ook de ligging van de terminal in een chemische industriecluster: die positioneert de installatie als een belangrijke hefboom in de ontwikkeling van koolstofarme gassen op het pad van de energietransitie.

CO2 uitstoot Nieuws Rijden op CNG