04.06.2020

Project Carbon Connect Delta: potentieel van 30% minder CO2-uitstoot in 2030

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te hergebruiken of ondergronds op te slaan. 
Met het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (Carbon Capture & Utilisation/Storage, kortweg CCUS) kan in het havengebied van North Sea Port de CO2-uitstoot met 30% worden verlaagd (6,5 miljoen ton CO2 per jaar).

In die optiek heeft Fluxys in een consortium van Belgische en Nederlandse bedrijven het project Carbon Connect Delta opgezet met als eerste stap een onderzoek naar de haalbaarheid van CCUS.

Meer info op: https://www.fluxys.com/nl/news/fluxys-group/2020/200527_news_carbon_emissions_scheldt_delta

CO2 vervuiling Nieuws