30.08.2022

De interesse voor biomethanisatieprojecten neemt toe.

De beurs van Libramont is belangrijk voor de landbouwwereld, maar ook voor al wie actief is in de biomethanisatie. De productie van biomethaan heeft de landbouwwereld nodig, ook in de toekomst. Het is dus vanzelfsprekend dat alle betrokkenen van de sector in Wallonië hier aanwezig zijn.
Gas.be weet dat de transport- en distributienetbedrijven in België een belangrijke rol te spelen hebben in de ontwikkeling van biomethaan. Bijvoorbeeld om het biogas in het net te injecteren. We zien dat het aantal projecten toeneemt. Het is aan de netwerkbeheerders om oplossingen te bieden aan de projectontwikkelaars voor de injectie van hun gas. Dat er op deze beurs zoveel vertegenwoordigers van biomethanisatie aanwezig zijn, geeft aan dat het onderwerp leeft in de landbouwwereld. We kennen het potentieel, we kennen de waarde en de positieve effecten van biomethaan. We werken samen met de overheden om er nu voor te zorgen dat deze markt in Wallonië echt op gang komt.

Door de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatuitdagingen groeit de interesse voor groene gassen. Eén ervan is biomethaan, geproduceerd uit reststoffen van landbouw die worden opgewaardeerd tot een circulaire energie. Valbiom, de Waalse organisatie die innovatieve toepassingen voor biomassa promoot, biedt ondersteuning voor deze vorm van groene energie. Bertrand Auquière van Valbiom licht toe: "Iedereen beseft dat we ons in een sterk veranderd energieklimaat bevinden. Het is nu veel interessanter om biogas te produceren omdat de prijs van aardgas de laatste tijd fors gestegen is.  Wij voelen dat er ook politieke steun is en een groot enthousiasme rond biomethanisatie. Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen heeft over biomethaan, zoekt hij vaak een onafhankelijke dienst of advies. Dat is wat Valbiom biedt: wij zullen het dossier bestuderen en de ondernemer helpen de juiste keuzes te maken.

De Waalse federatie voor landbouwers die biomethaan produceren, FEBA, zorgt ervoor dat de beschikbare technologische kennis en regelgeving voor alle geïnteresseerden beschikbaar is. "Meestal komt een projectontwikkelaar naar FEBA of naar een organisatie als Valbiom om de haalbaarheid te studeren en te begrijpen hoe het werkt. Vervolgens bezoekt hij de installaties van onze leden om meer inzicht te krijgen en ook in de praktijk te zien waar hij aan begint.Op dat moment krijgt hij als lid van onze federatie de steun van alle leden om zijn project zo goed mogelijk uit te werken. Dat is belangrijk, aangezien het minstens één tot twee jaar duurt voor zo’n project gerealiseerd is.", vertelt Julin Pozza van Feba.

Producenten van landbouwvoertuigen spelen in op die evoluties. Dat bleek ook op de landbouwbeurs Foire de Libramont. New Holland stelde er de eerste tractor met een CNG-motor voor. 
"New Holland is al langere tijd bezig met op zoeken met het zoeken naar oplossingen. Ondertussen vindt dat zich zijn cumulatie in het ontstaan van het gamma rond biomethaan. Wij bieden ook systemen aan aan de klant om eigen biomethaan aan te maken en dus in de hele context rond de energieprijzen en de energie-onafhankelijkheid is het duidelijk gebleken dat dit de juiste keuze is.", licht Jan De Graef van new Holland ons toe.

Lokale samenwerkingen zijn essentieel om een biomethaanproject te laten slagen. Walvert is een kmo die landbouwers, overheden en bedrijven helpt om het potentieel te bestuderen en concrete projecten uit te werken.  Jonathan Blondeel van Walvert vertelt: "Wij willen middelgrote projecten ontwikkelen op het niveau van een gemeente, en zo deel uitmaken van de energietransitie. We verzamelen een groep landbouwers rond een project, waardoor zij toegang krijgen tot deze technologie. Ons advies is: vraag steun, aarzel niet om uw biomethanisatieproject op te starten. Er is genoeg ruimte voor iedereen. Biomassa is voldoende beschikbaar, maar wordt nog te weinig benut. "

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas Nieuws