13.06.2019

Nu ook garantie van oorsprong voor groene energie.

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpbesluit van Minister van Energie Lydia Peeters rond garanties van oorsprong voor groene energie goedgekeurd. Garanties van oorsprong zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit, gas, warmte of koude op een groene manier geproduceerd zijn.
 
“Garanties van oorsprong bestonden al voor elektriciteit,” vertelt Peeters. “We hebben nu een erkenningssysteem op poten gezet voor alle vormen van groene energieproductie. Dit is voor producenten een stimulans om groene energie te produceren en geeft klanten extra vertrouwen bij de aankoop van groene energie.”
 
Per energiedrager wordt een productieregistrator aangeduid: Fluxys voor groen gas, Fluvius voor zonnepanelen onder 10 kVA (particuliere installaties), en het Vlaams Energieagentschap voor WKK’s, groene warmte en koude en groene stroom (grotere installaties). De garanties van oorsprong worden afgeleverd door Vlaamse Energieregulator VREG.
 
Meer weten over garanties van oorsprong en groene energie?
Lees er hier alles over.