19.07.2022

Publicatie nieuwe studie potentieel biomethaanproductie

Het Gas for Climate-consortium heeft recent een update gepubliceerd over het potentieel van de biomethaanproductie in de EU-lidstaten, voortbouwend op de hernieuwde ambitie van de EU om de productie van biomethaan en de vooruitgang van de technologiete versnellen .

Uit de studie blijkt dat er in de EU-27 voldoende duurzame grondstoffen beschikbaar zijn om de REPowerEU-doelstelling voor 2030 (35 bcm) te halen. Volgens deze studie zou er tot 41 bcm biomethaan in 2030 en 151 bcm in 2050 beschikbaar kunnen zijn. Dit is significant aangezien het huidige (2020) gasverbruik in de EU 400 bcm bedraagt (waarvan 155 bcm uit Rusland werd geïmporteerd).

Als zodanig kan biomethaan een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de broeikasgasreductiedoelstelling van de EU voor 2030 en het bereiken van een netto-nuluitstoot in 2050. Bovendien kan biomethaan de Europese energiezekerheid vergroten door de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen en kan het de druk op de energiekosten van huishoudens en bedrijven gedeeltelijk verlichten. Om dit te bereiken is zowel op korte als op lange termijn een aanzienlijke schaalvergroting nodig, aangezien momenteel in de EU 3 bcm biomethaan en 15 bcm biogas wordt geproduceerd.

Terwijl "GasforClimate" het duurzame leveringspotentieel in de EU-27 (en het VK) eerder raamde op 35 bcm in 2030 en 95 bcm tegen 2050, werden voor de recente publicatie deze duurzame productiepotentiëlen geactualiseerd rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen. In het document wordt een uniforme methodologie toegepast om zowel het korte- als langetermijnpotentieel van de productie van biomethaan in de EU, Noorwegen, Zwitserland en het VK vast te stellen, op basis van duurzame grondstoffen.

Alle infor ovr deze studie vind je hier: https://gasforclimate2050.eu/publications/

Biomethaan Circulaire economie CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas Nieuws