15.04.2021

België vijf jaar vroeger af van Nederlands gas

De gasvelden in en rond Groningen hebben Belgische gezinnen en bedrijven decennia van gas voorzien. Daar komt in 2024 definitief een einde aan. Door verschillende aardbevingen in het gaswinningsgebied bouwt Nederland de gasproductie af, terwijl ons land zijn bevoorrading verder wil diversifiëren.

Het stopzetten van de gasinvoer uit Nederland heeft gevolgen voor de gasinfrastructuur. Het Nederlandse gas is energiearmer (laagcalorisch) en zit daarom in een apart pijpleidingennetwerk dan het energierijke (hoogcalorische) gas uit andere bronnen, zoals Noorwegen, Rusland, Qatar, Algerije en de VS.

Tussen 2018 en 2024 schakelen 1,6 miljoen verbruikers over van Nederlands gas naar gas uit een ander land. Ons land is opgedeeld in een strikt afgebakende zone voor Nederlands gas en een voor ander gas. De gebruikers merken daar niets van en betalen overal dezelfde prijs voor een gelijke hoeveelheid energie. De zone voor Nederlands gas is al flink ingekrompen. Nu zijn grote delen van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, Brussel en een beperkt aantal Waalse gemeenten nog afhankelijk van het Nederlandse gas.

Nieuws