03.12.2021

10.000 Waalse huishoudens verwarmen zich al met lokaal en hernieuwbaar gas

De installatie voor de productie van biomethaan uit Bois d'Arnelle (BBA) is nu operationeel in de gemeente Bons-Villers, in de provincie Henegouwen. Elke dag komen tientallen boeren hun oogstresten en ander organisch materiaal storten. Dit ruwe materiaal - in het jargon "input" genoemd - wordt naar drie grote vergisters gebracht en via anaerobe vergisting omgezet in biogas. Na behandeling, zuivering en controle wordt dit gas van hernieuwbare oorsprong in de vorm van biomethaan in het openbare net geïnjecteerd en naar huishoudens en bedrijven gezonden.

Deze installatie is de derde van dit type die ORES in een jaar tijd op haar infrastructuur heeft aangesloten. In totaal verbruikt het equivalent van 10.000 gezinnen nu 100% Waals gas van hernieuwbare oorsprong. Vaak zonder het zelf te weten, aangezien de toepassingen van biomethaan volledig vergelijkbaar zijn met die van traditioneel aardgas, namelijk verwarming, koken en industriële productieprocessen. Er is dus geen aanpassing nodig voor boilers of andere huishoudelijke of professionele toestellen.

10.000 huishoudens vandaag, 200.000 morgen?
De drie installaties die biomethaan injecteren in het Waalse netwerk bevinden zich alle drie in de provincie Henegouwen - Fleurus, Quévy en Les Bons-Villers - en produceren samen 150 GWh per jaar. In de komende twee jaar zou deze productie kunnen worden verdubbeld door nieuwe projecten die momenteel worden bestudeerd. Tegen 2030 zou de Waalse biomethaansector kunnen profiteren van de vele landbouwactiviteiten in de regio om hernieuwbare energie te leveren, niet aan enkele tienduizenden, maar aan 200.000 gezinnen.

Een kort energiecircuit met vele voordelen
Momenteel voorziet geïmporteerd aardgas - hoofdzakelijk uit Nederland, Noorwegen en Qatar - in bijna een kwart van het Waalse eindverbruik van energie, terwijl elektriciteit in een vijfde voorziet. De markt telt bijna 700.000 klanten, zowel particuliere als professionele. Nu de vraag naar gas op de internationale markt zeer hoog is, lijkt biomethaan op korte en middellange termijn een oplossing om onze energievoorziening autonomer en veerkrachtiger te maken en tegelijk het energietransitieproces waartoe Wallonië zich heeft verbonden, te versnellen. De biomethassector brengt niet alleen productie en consumptie dichter bij elkaar en "vergroent" het gas dat wij dagelijks gebruiken, maar biedt ook tal van voordelen voor de gemeenschap: afvalterugwinning en -recycling, diversificatie van de inkomsten van landbouwers en het scheppen van lokale banen. Terwijl het overheidsbeleid ten gunste van hernieuwbare energiebronnen tot dusver vooral de productie van groene elektriciteit heeft doen toenemen, zou steun voor de ontwikkeling van de biomethaansector het mogelijk maken ons energiesysteem nog verder te laten evolueren in de richting van koolstofneutraliteit en tegelijk de opkomst van een nieuwe lokale economie te bevorderen.

Naast biomethaan bestudeert ORES andere mogelijkheden voor de distributie van koolstofneutraal gas in Wallonië, zoals methanisering - de omzetting van broeikasgassen van planten in synthetisch aardgas - en groene waterstof.

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG