26.11.2021

Groen gas heeft een belangrijke rol in de energietransitie: hernieuwbaar, lokaal en betrouwbaar

Tegen 2050 moet de energievoorziening in de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn. Dat betekent: veel minder broeikasgassen en fossiele brandstoffen, en veel meer hernieuwbare energie. Volgens Gas.be is er een belangrijke rol in deze energietransitie weggelegd voor ‘groen gas’. Maar wat is dat nu precies en welke voordelen biedt groen gas?

Wat is groen gas?
Groen gas is de hernieuwbare, groene variant van aardgas. Dat biogas mag dan wel dezelfde kwaliteiten en toepassingen hebben als klassiek gas, de productie ervan is veel duurzamer. Groen gas is namelijk niet van fossiele oorsprong, organisch afval vormt de basis ervan. Denk aan dierlijke mest, groente- en fruitresten en afval uit de landbouw. Via een milieuvriendelijk vergistingsproces worden deze restproducten omgezet in een 100% hernieuwbaar groen gas. Waar dat gas een paar jaar terug nog in zijn kinderschoenen stond, is alles nu in gereedheid gebracht voor de grote doorbraak. Gas zal de komende jaren dan ook alleen maar groener worden.

Hoe wordt het geproduceerd?
De productie van biogas begint altijd bij de valorisatie van afval. Dat levert twee grote voordelen op: enerzijds verkleint de afvalberg, anderzijds ontstaat een hernieuwbare energiebron die de rol van aardgas kan overnemen, maar dan op een ecologische manier, aangezien de uitstoot van broeikasgassen wegvalt. De reststoffen waarvan vertrokken wordt, zijn zowel afkomstig uit land- en tuinbouw (slib, mest, gewassen en hun bijproducten) als van huishoudens (GFT). Die biomassa wordt in speciale productie-eenheden voor biomethaan vergist tot een mengsel van dioxide en methaan. Door de C02, zwavel en het vocht uit dat biogas te verwijderen, wordt het vervolgens opgezuiverd tot gaskwaliteit. Het eindresultaat – biomethaan of groen gas – kan tot slot geïnjecteerd worden in het bestaande gasnet. Bekijk het filmpje: https://youtu.be/5i8708SPA0s

Voordelen van groen gas
Groen gas is hernieuwbaar, lokaal en klimaatneutraal. Verwarm jij nu op gas? Dan hoeft je bestaande toestel op gas en de bestaande distributie- en transportnetten niet aangepast te worden. In tegenstelling tot zonne-energie en windenergie, staat deze hernieuwbare energiebron bovendien garant voor een stabiele bevoorrading. Met andere woorden: de productie is niet afhankelijk van externe omstandigheden (aantal uren zon of kracht van de wind), maar van de constante aanvoer van de grondstof. En zolang dieren mest, en wij organisch afval blijven produceren, is die voorwaarde automatisch vervuld.
 
Meer weten over de rol van groen gas in de energietransitie?
Gas.be houdt de vinger aan de pols en informeert je over de mogelijkheden van gas om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Lees hier in detail waarom de rol van groen gas als koolstofarme, lokale, hernieuwbare energiebron daarin steeds belangrijker wordt.

Meer weten? Download de folder over groen gas.

Biomethaan Circulaire economie CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas LNG Nieuws