10.01.2022

Hernieuwbare gassen en mobiliteit

De omschakeling naar hernieuwbare en duurzame energie is in volle gang en staat voor belangrijke uitdagingen.

Transport is goed voor ruim een vijfde van onze uitstoot, en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Hoe gaan we het toenemende weg en watertransport in de toekomst organiseren opdat de economie niet stilvalt en we toch de klimaatdoelstellingen halen. Hoe haalbaar en betaalbaar is dat alles, zeker nu de brandstofprijzen pieken.

Lisbeth Imbo legt samen met 4 toonaangevende experten de hele energiepuzzel.

“Z-Positieve energie - Bouwen aan een positief energieverhaal”.

Volg de laatste van 4 rondetafelgesprekken. Vanaf 10 januari op Kanaal Z. Van maandag tot vrijdag, om 9u – 13u – 19u
 

Rijden op CNG CO2 uitstoot Groene waterstof LNG