11.05.2019

Impact 2030: “Gas blijft onmisbaar in groene energiemix”.

De Tijd neemt dit weekend de toekomst van onze energiemarkt onder de loep in het dossier Impact 2030. Steeds meer partners scharen zich achter het idee dat de energietransitie een én-én-verhaal is dat enkel kan slagen door verschillende energiebronnen te combineren. De nood aan een duurzame, betaalbare en betrouwbare combinatie van energiebronnen is dus groter dan ooit. “Precies daarom is én blijft gas een onmisbare schakel in onze energiemix”, aldus Steven Van Caekenberghe, general manager van Gas.be.
 
Het potentieel van gas als transitie-energie groeit elke dag. Gas kan bijvoorbeeld de pieken en dalen van weersafhankelijke, hernieuwbare enerigebronnen zoals zon of wind stabiliseren. Bovendien wordt gas als energiebron steeds groener. “Groen gas is een hernieuwbaar en kwalitatief alternatief dat geen extra investeringen of veranderingen aan de bestaande infrastructuur en toepassingen vereist”, vertelt Steven Van Caekenberghe aan De Tijd. Ook biogasinstallaties en industriële waterzuiveringsinstallaties waar biogas vrijkomt, duiken steeds vaker op in België om groene stroom te produceren.
 
600 miljoen keer meer opslagcapactiteit.
Gas is bovendien ook de ideale drager van hernieuwbare stroom. “Onze gasinfrastructuur biedt een ondegrondse opslagcapaciteit die 600 miljoen keer groter is dan één Powerwall-thuisbatterij van Tesla” stelt Steven Van Caekenberghe. Volgens het principe van power-to-gas, kan (overtollige) opgewekte energie van bijvoorbeeld windmolens omgezet worden in groene waterstof of methaan. Die groene gassen kunnen makkelijk opgeslagen en getransporteerd worden via het gasnetwerk. Een belangrijke troef die ons kan helpen om een groene energiemix te vormen die de stijgende behoefte aan energieopslag en -flexibiliteit beter invult op een kostenefficiënte manier.
 
“Het potentieel van deze technologie is enorm. Verschillende partijen bestuderen momenteel of een concreet power-to-gas-project realiseerbaar is.” Als dat het geval is zouden we binnenkort vraag en aanbod van zonne- en windenergie zelf kunnen bijsturen en zo  – in theorie - alle Belgen voorzien van groene stroom via het gasnetwerk.
 
 
Meer weten?
Klik hier om het volledige dossier te lezen.