05.09.2019

Het potentieel van gas als toekomstenergie.

 

Een recente studie van de FOD Economie wijst uit dat verwarming goed is voor 74% van het totale energieverbruik van Belgische gezinnen. Een vergroening van de verwarming heeft dus een grote potentiële impact op de algemene reductie van de CO2-uitstoot. Wij spraken met Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij Gas.be, over het potentieel van gas als overgangs- én toekomstenergie.
 
“Er is een overgangsperiode nodig om bestaande woningen tegen een maatschappelijk aanvaardbare kostprijs te blijven verwarmen,” aldus Hendrickx. “Investeren in isolatie is een deel van de oplossing, maar de grootste winst kan momenteel gehaald worden uit het vervangen van mazout- en atmosferische gasketels door gascondensatieketels. Zo kunnen we niet alleen de milieurichtlijnen van 2030 halen, maar ook de luchtkwaliteit verbeteren door de uitstoot van fijnstofdeeltjes in te perken.”
 
En dat is lang niet de enige manier waarop gas bijdraagt aan een groenere toekomst. “Gas is combineerbaar met hernieuwbare energiebronnen. De combinatie van gascondensatieketels met warmtepompen of zonnepanelen getuigt van de centrale rol die gas kan spelen in de energietransitie. Drie miljoen gezinnen in België verwarmen vandaag al op gas, en er zullen steeds meer combinaties opduiken. Dat terwijl gas ook zelf steeds groener wordt dankzij de ontwikkeling van biomethaan.”
 
“Een echte toverfabriek,” noemt Hendrickx de biomethaanfaciliteit in Merksplas, de eerste in ons land. “Het proces van biomethanisering heeft heel wat voordelen: het recycleert afval, het verlaagt de CO2-uitstoot, het creëert jobs én produceert een niet-intermittente hernieuwbare energie. Bovendien kunnen we gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Biomethaan – en het afgeleide groen gas – is een flexibele energie, bruikbaar voor mobiliteit en warmte- en elektriciteitsproductie. Bovendien is de constante productie ervan makkelijk te controleren.”
 
“Een andere manier om gas op een hernieuwbare manier te produceren, is door gebruik te maken van het overschot aan wind- en zonne-energie. Dit is wat men Power-to-Gas (PTG) noemt. De verwachting is dat het park voor het opwekken van duurzame elektriciteit de komende jaren zal groeien, waardoor schommelingen een echte uitdaging zullen worden. De PTG-installaties zorgen ervoor dat gas- en elektrische systemen elkaar optimaal kunnen aanvullen.”
 
Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, is volgens Didier Hendrickx een neutrale aanpak nodig op basis van technologie die nu al aan een aanvaardbare prijs beschikbaar is. “Er is een verscheidenheid aan oplossingen voor de verwarmingssector – niet één wondermiddel. De evolutie die we gezien hebben in de laatste 30 jaar leert ons dat er geen omwentelingen zijn, maar wel geleidelijke, verstandige evoluties die consumenten toelaten zich op een betaalbare manier aan te passen.”
 
Meer weten over het potentieel van groen gas?
Ga naar greengasregister.be.