21.07.2021

Hernieuwbare gassen: de meest efficiënte manier om het vervoer koolstofvrij te maken

Al sinds zijn ontstaan volgt de mens het pad dat Prometheus ooit voor hem openlegde. Een pad vol voorspoed, maar ook tegenspoed. Hij tart de natuur die hij als de speelbal van de goden acht en gaat de ene beproeving na de andere aan. Vervolgens probeert de mens diezelfde natuur meester te zijn en doet hij er alles aan om zijn leven en, afhankelijk van het tijdperk, het leven van zijn stam, volk of land te verbeteren. Vandaag staan we voor een nieuwe uitdaging: we moeten de hele mensheid ervan overtuigen mee te strijden voor de toekomst van onze planeet. En dat hoeft niet moeilijk te zijn. De oplossing is vaak eenvoudiger dan we denken. We vergeten gewoon al eens waar eerst te kijken. Een mooi voorbeeld hiervan is energie, die we gebruiken om ons individueel of in groep te verplaatsen. We kunnen natuurlijk traditionele brandstoffen zoals aardolie gebruiken, die al een eeuw lang de energiesector domineert. Maar we kunnen ook kiezen voor hernieuwbare brandstoffen, die de laatste jaren aan een opmars bezig zijn. Denk aan bio-CNG en bio-LNG, die een belangrijke rol zullen spelen bij de overgang naar koolstofneutraal vervoer.

Je moet het kind niet met het badwater weggooien. Deze veelgebruikte uitdrukking betekent dat het schoonvegen van de lei geen teken van wijsheid is, maar van kortzichtigheid. De mogelijkheid om zich vrij te bewegen, om goederen over korte of lange afstanden te vervoeren, om te reizen, om het algemeen welzijn te verhogen...dat zijn de verworvenheden van de heerschappij van het zwarte goud, die verder reiken dan de vele crisissen die de geschiedenis van deze energie
hebben gekenmerkt. Desalniettemin is de mentaliteit gewijzigd. Mensen zijn zich bewuster van de milieuproblemen.Uitstootnormen worden strenger en ook de gezondheidscrisis heeft haar sporen nagelaten op lichaam en geest. Meer dan ooit begrijpen we dat we ons gedrag en de manier waarop we energiebronnen gebruiken, moeten veranderen.Gedrag is een persoonlijke zaak en dwang is nooit een goede remedie geweest. Het is aan iedereen om voor zichzelf te bepalen hoe hij of zij zich wil verplaatsen en zijn of haar privéleven en zakelijke leven wil organiseren. Echter, voor algemene energiekeuzes met betrekking tot mobiliteit zijn er rationele politieke beslissingen nodig die voor de samenleving als geheel gemakkelijk te begrijpen zijn.

Vandaag de dag zijn er drie onmiddellijke technologieën voor personenen goederenvervoer: het voertuig met verbrandingsmotor, het elektrische voertuig en het voertuig op waterstof. Als we de mogelijkheden van deze drie aandrijftechnologieën grondig onder de loep nemen en rangschikken, merken we het volgende: verbrandingsmotoren die worden aangedreven met hernieuwbare gassen zijn erg polyvalent. Ze lenen zich voor alle individuele en collectieve vervoersmiddelen. Dat in tegenstelling tot elektrische vervoermiddelen en vervoermiddelen op waterstof die met de huidige technologie enkel interessant zijn voor particuliere wagens en bussen voor openbaar vervoer, met dien verstande dat de kwesties van de kost, de autonomie en laadpunten doeltreffend kunnen worden beantwoord. Naarmate de productiekost afneemt en er meer technologische vooruitgang wordt geboekt, zullen beide technologieën ongetwijfeld hun ingang vinden in andere mobiliteitssegmenten. Maar op dit moment zijn hernieuwbare gassen onze beste kans om de CO2-uitstoot aanzienlijk te drukken. Momenteel is biomethaan het meest gebruikte gas. Deze koolstofvrije brandstof, die hoofdzakelijk wordt gewonnen uit landbouwafval, is op dit moment beschikbaar in 25% van de CNG-tankstations (Compressed Natural Gas) in de Europese Unie. Het transportsegment is de belangrijkste afzetmarkt voor biomethaan dat in het gasnet wordt geïnjecteerd. Een inspirerend voorbeeld voor Vlaanderen. Er is voldoende biomethaan aanwezig om alle voertuigen die nu al op aardgas rijden koolstofvrij te maken. En terwijl bio-CNG bij steeds meer verdelers te vinden is, maakt ook bio-LNG een mooie inhaalbeweging. Dit gas, dat voornamelijk gebruikt wordt voor het zware vrachtwagenvervoer en zeevervoer, en waarvan de productie in de komende maanden en jaren zal toenemen, trekt steeds vaker de aandacht van vervoerbedrijven en hun klanten.

Kortom, een koolstofneutrale, alternatieve brandstof is vandaag al beschikbaar voor alle mobiliteitssectoren. Het biedt biogasproducenten nieuwe afzetmogelijkheden, transportbedrijven en hun klanten een manier om de klimaatdoelstellingen te bereiken, en overheden een ‘advanced biofuel’ die beantwoordt aan de ambities van RED II en de RED III in wording.

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG CO2 uitstoot Groengas LNG Nieuws