29.03.2022

Hoe hernieuwbaar gas ons onafhankelijker maakt.

Waarom is gas nog steeds belangrijk in het licht van de duurzame energietransitie?
"We mogen ons niet beperken tot elektrificatie alleen. Er zal een breed scala van oplossingen nodig zijn om de energietransitie tot stand te brengen. Ook gas zal een belangrijke rol blijven spelen. Meer dan 50% van de Belgen verwarmt zich momenteel met gas. Bovendien is gas de belangrijkste warmtebron voor de industrie en de belangrijkste manier om waterstof te produceren. Gas is ook nodig voor onze elektriciteitsproductie.

Welke rol zal groen gas in deze overgang spelen?
"Hernieuwbaar gas zal ons in staat stellen af te stappen van conventioneel aardgas. Dit zal deze energiebron niet alleen duurzamer maken, maar ons ook onafhankelijker maken van landen als Rusland. Bovendien is de prijs van conventioneel gas de laatste tijd sterk gestegen, zodat steeds meer groen gas-projecten rendabel worden. Structurele steun van de overheid zal echter voorlopig noodzakelijk blijven. Op die manier kunnen we bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van België en lokale banen en nieuwe inkomsten creëren, bijvoorbeeld in de landbouwsector."

"Het potentieel aan groen gas in België wordt geschat op ongeveer 40 TWh, of ongeveer een kwart van ons huidige verbruik. Bovendien zal het gasverbruik in België dalen, zodat een steeds groter deel groen zal worden. Tegen 2050 verwachten we dat 80 tot 90% van ons gas hernieuwbaar zal zijn en de rest koolstofarm. Dankzij de LNG-terminal van Zeebrugge is België voor heel Europa een belangrijke schakel in deze overgang. Terwijl België zo'n 16 à 17 miljard m³ per jaar verbruikt, passeert hier meer dan 40 miljard m³."

Tegen 2050 verwachten we dat 80-90% van ons gas hernieuwbaar zal zijn en de rest koolstofarm.

Welke vormen van groen gas hebben het meeste potentieel?
"Het belangrijkste hernieuwbare gas op dit moment is biomethaan. Dit is een gezuiverd biogas dat afkomstig is van landbouwafval, huishoudelijk groenafval en waterzuiveringsinstallaties. Het heeft dezelfde eigenschappen als conventioneel aardgas en kan derhalve in het gasnet worden ingevoerd en overal voor diverse toepassingen worden gebruikt. Het belang ervan zal dus blijven toenemen. Biogas daarentegen wordt rechtstreeks gebruikt voor warmtekrachtkoppeling of om warmte te produceren."

"Een andere vorm van groen gas is syngas, ook wel power-to-gas genoemd. Soms produceren windturbines meer elektriciteit dan op dat moment nodig is. Dit overschot kan door elektrolyse worden omgezet in waterstof (H2). Deze waterstof kan dan rechtstreeks worden gebruikt of worden opgeslagen. In dit opzicht is er nog een enorm potentieel voor de toekomst, met name in de industrie en op het gebied van groene waterstof. Maar het kan ook worden gemengd met CO2 om een synthetisch gas te creëren dat in het gasnet kan worden ingevoerd. Ten slotte kan groen gas ook worden verkregen uit de verwerking van hout.

Biomethaan Circulaire economie CO2 uitstoot Groene waterstof Groengas Nieuws