06.09.2021

Bio-CNG tanken op de boerderij: het kan!

Eric en Pierre-Olivier Jonkeau zijn terecht trots op de officiële inhuldiging van het Bio-CNG tankstation dat geïnstalleerd werd op hun biomethanisatiesite in Taverneux, in de gemeente Houffalize. De biomethanisatie-eenheid produceert niet alleen groen gas - een 100% hernieuwbaar gas, afkomstig van de verwerking van mest en drijfmest - om elektriciteit te produceren en te verwarmen, maar ook Bio-CNG.  Het is de eerste site in België die volledig onafhankelijk is van energie - elektriciteit, warmte en Bio-CNG - dankzij biomethaan.

Het tankstation, dat ongeveer twintig auto's per dag van brandstof kan voorzien, trekt ook voorbijkomend vrachtwagens aan, die maar al te blij zijn dat zij kunnen tanken in deze regio, die nog steeds slecht bediend is. "Steeds meer inwoners van naburige steden tonen belangstelling voor deze lokaal geproduceerde brandstof," legt Pierre-Olivier Jonkeau uit.

Met talrijke afzetmogelijkheden op het gebied van elektriciteit, warmte en brandstof past biomethanisering perfect in het huidige milieubeleid, aangezien het gebruik van biomethaan de CO2-uitstoot bijna volledig vermindert en dus bijdraagt tot de klimaatdoelstellingen. In ons land maakt biomethaan eindelijk een belangrijke ontwikkeling door: "Momenteel zijn er 190 biogasproductie-installaties in ons land. Ons doel", legt Gas.be-woordvoerder Didier Hendrickx uit, "is de injectie van dit biogas, gezuiverd tot biomethaan, in het gasnet te ontwikkelen. Eind september zullen wij over vijf vestigingen beschikken, waarvan drie in Wallonië, in Sombreffe, Quevy en Les Bons Villers. Tegen 2030 verwachten we 10 terawatt biomethaan in het netwerk te hebben opgenomen. De installatie van een Bio-CNG-station gekoppeld aan de biomethanisatiesite is een andere optie die het mogelijk maakt dit groene gas te gebruiken wanneer het gasnet niet beschikbaar is.

"Innovatieve projecten, zoals de biomethaniseringsinstallatie van Taverneux, tonen aan dat dit soort initiatieven de duurzaamheid van de landbouw bevordert door nieuwe rendabele afzetmarkten te activeren en tegelijk bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de landbouw",

 

DE VOORDELEN VAN BIOMETHANISERING
Voor het milieu

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen dankzij de terugwinning van afval
 • Integratie van methanisering in een hernieuwbare koolstofcyclus
 • Lokale productie van Bio-CNG uit afval
 • Productie en gebruik van natuurlijke meststoffen

Voor de economie en de gebieden

 • Duurzaam beheer van organisch afval
 • Energieautonomie en beheersing van de energiekosten
 • Diversificatie van het inkomen van landbouwers
 • Creëren van lokale banen die niet kunnen worden verplaatst

Meer info: Eric en Pierre-Olivier Jonkeau zijn terecht trots op de officiële inhuldiging van het Bio-CNG tankstation dat geïnstalleerd werd op hun biomethanisatiesite in Taverneux, in de gemeente Houffalize. De biomethanisatie-eenheid produceert niet alleen groen gas - een 100% hernieuwbaar gas, afkomstig van de verwerking van mest en drijfmest - om elektriciteit te produceren en te verwarmen, maar ook Bio-CNG.  Het is de eerste site in België die volledig onafhankelijk is van energie - elektriciteit, warmte en Bio-CNG - dankzij biomethaan.
Het tankstation, dat ongeveer twintig auto's per dag van brandstof kan voorzien, trekt ook voorbijkomend vrachtwagens aan, die maar al te blij zijn dat zij kunnen tanken in deze regio, die nog steeds slecht bediend is. "Steeds meer inwoners van naburige steden tonen belangstelling voor deze lokaal geproduceerde brandstof," legt Pierre-Olivier Jonkeau uit.
Met talrijke afzetmogelijkheden op het gebied van elektriciteit, warmte en brandstof past biomethanisering perfect in het huidige milieubeleid, aangezien het gebruik van biomethaan de CO2-uitstoot bijna volledig vermindert en dus bijdraagt tot de klimaatdoelstellingen. In ons land maakt biomethaan eindelijk een belangrijke ontwikkeling door: "Momenteel zijn er 190 biogasproductie-installaties in ons land. Ons doel", legt Gas.be-woordvoerder Didier Hendrickx uit, "is de injectie van dit biogas, gezuiverd tot biomethaan, in het gasnet te ontwikkelen. Eind september zullen wij over vijf vestigingen beschikken, waarvan drie in Wallonië, in Sombreffe, Quevy en Les Bons Villers. Tegen 2030 verwachten we 10 terawatt biomethaan in het netwerk te hebben opgenomen. De installatie van een Bio-CNG-station gekoppeld aan de biomethanisatiesite is een andere optie die het mogelijk maakt dit groene gas te gebruiken wanneer het gasnet niet beschikbaar is.
"Innovatieve projecten, zoals de biomethaniseringsinstallatie van Taverneux, tonen aan dat dit soort initiatieven de duurzaamheid van de landbouw bevordert door nieuwe rendabele afzetmarkten te activeren en tegelijk bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de landbouw",

 

DE VOORDELEN VAN BIOMETHANISERING

Voor het milieu

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen dankzij de terugwinning van afval
 • Integratie van methanisering in een hernieuwbare koolstofcyclus
 • Lokale productie van Bio-CNG uit afval
 • Productie en gebruik van natuurlijke meststoffen

Voor de economie en de gebieden

 • Duurzaam beheer van organisch afval
 • Energieautonomie en beheersing van de energiekosten
 • Diversificatie van het inkomen van landbouwers
 • Creëren van lokale banen die niet kunnen worden verplaatst

Meer info: Didier Hendrickx | +32 473 77 02 75 | didier.hendrickx@gas.be

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG Nieuws