11.05.2021

Overstap van mazout naar gas: een forse besparing voor scholen

In vele openbare gebouwen is niet alleen het gebouw zelf, maar ook de verwarmingsinstallatie verouderd. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn steeds meer besturen zich ervan bewust dat ze hun patrimonium onder handen moeten nemen. Ook de gemeente Schaarbeek werkte daarvoor een actieplan uit.

Gas is duurzaam, betaalbaar en gemakkelijk te combineren met hernieuwbare energie. Dat geldt niet alleen voor eengezinswoningen en appartementen, ook energieverslindende schoolgebouwen doen een fors voordeel door te kiezen voor een verwarmingsinstallatie op gas. “Als je gas combineert met een goede isolatie, dan leidt dit tot 25 procent minder CO2-uitstoot”, zegt Didier Hendrickx van Gas.be. “Kies je daarbovenop voor een combinatie met hernieuwbare energie, zoals een warmtepomp en/of zonnepanelen, dan kan je het energieverbruik - en dus ook de factuur - nog gevoeliger verminderen.” Volgens Didier Hendrickx is het dit het ideale moment om de overschakeling te maken. “Scholen die nu kiezen voor een nieuwe gasinstallatie genieten van meerdere premies.”

Besparing
"Toen de gemeente Schaarbeek een klimaatplan opstelde, zagen we meteen dat de verwarming in openbare gebouwen een belangrijke oorzaak van broeikasgassen was. Daarom hebben we beslist om in alle gebouwen een analyse te doen van waar we maatregelen moesten nemen om het energieverbruik te beperken. De experts hebben daarbij uiteraard de stookruimte aangewezen als hoogste prioriteit om aan te pakken, , zegt Vincent Vanhalewyn, Schepen van klimaat.  Voor de renovatie van haar gebouwen koos ze resoluut om alle oude stookketels te vervangen door een nieuwe installatie op gas."

"Alle experts zeggen dat gas energie-efficiënter is. Maar we bevinden ons ook in een stedelijke omgeving. Schaarbeek heeft een dichte bewoning met problemen van luchtvervuiling. Stookolie zorgt net als diesel bij voertuigen voor fijn stof, dat schadelijk is voor de gezondheid van de omwonenden, vervolgt Vincent Vanhalewyn. We wilden dus stookolie weren uit ons gebouwenpark en dat was een bijkomende reden om over te stappen op gas."

Ondersteuning Sibelga
De gemeente deed voor het hele traject een beroep op distributienetbeheerder Sibelga. Die faciliteerde de grootschalige renovatiewerken en omschakeling op gas.
"Sibelga zal nooit een oplossing opdringen, we overleggen met de publieke opdrachtgever over het te bereiken doel. We stellen vervolgens verscheidene oplossingen voor om dat doel zo efficiënt mogelijk te halen. We kijken daarbij niet enkel de kostprijs, maar ook de technisch en energetisch beste oplossing, zegt Stéphane Godfrind van Sibelga. Daarna begeleiden we het volledige project: van de organisatie van de aanbesteding, het aanreiken van installateurs tot het coördineren van de werken, steeds in nauwe samenwerking met de overheid.

De school beschikt nu over een volledig vernieuwde stookkamer met een performante verwarmingsinstallatie. Hier hebben we de ketels vervangen en een gedeelte van de waterbuffers. De gemeente had immers al een deel van de installatie en regeling vervangen. In dit project bleven de werken beperkt tot de stookruimte.De stookolieketels waren versleten et het was dus het makkelijkst om over te schakelen op gas."

Deze installatie heeft iets meer dan 100.000 euro gekost. De nieuwe ketel heeft drie keer minder energie nodig om hetzelfde comfort en dezelfde warmte te bieden in de gebouwen. We mogen dus zeggen dat het een zeer efficiënte en rendabele investering is.

Benieuwd naar het volledige verhaal?  Bekijk de oorspronkelijke reportage hier.

CO2 uitstoot Verwarmen op gas Nieuws