28.12.2019

Damien Adriaens van Fluxys over de stijgende populariteit van LNG in de scheepvaart.

Damien Adriaens van Fluxys over de stijgende populariteit van LNG in de scheepvaart.
 
De emissieregulering in de scheepvaart wordt steeds strenger. Vooral in Europese landen worden scheepvaartbedrijven steeds harder onder druk gezet om te voldoen aan de laatste nieuwe normen wat uitstoot en milieu-impact betreft. En hoewel de maritieme sector heel wat conservatieve spelers telt die vaak een afwachtende houding aannemen, ziet Fluxys toch een duidelijke shift naar LNG als alternatieve brandstof. Wij vroegen Damien Adriaens, Head of Business Development bij Fluxys, naar de grootste uitdagingen en opportuniteiten.
 
Het belangrijkste voordeel van LNG is dat de brandstof in overeenstemming is met de regulering opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Vanaf 2020 zal IMO wereldwijd een limiet van 0,5% afdwingen op het vlak van zwavelemissies. Bovendien zal aanvullende regulering verdere emissiebeperkingen opleggen voor schepen die vanaf 2021 worden gebouwd in de Noordzee en de Baltische Zee. IMO communiceerde onlangs ook de ambitie om de uitstoot van broeikasgasemissies in te perken met 50% tegen 2050 in vergelijking met de waarden van 2008.
 
De schoonste brandstof.
LNG is de schoonste brandstof die momenteel voor de scheepvaart beschikbaar is. In vergelijking met zware stookolie stoot LNG 90% minder NOx uit, 99% minder SOx, 99% minder schadelijke deeltjes én 20% minder CO2. De brandstof vertegenwoordigt nu 1% van het totale brandstofverbruik, maar Damien Adriaens van Fluxys verwacht een stijging naar minstens 30% tegen 2030. “De meeste LNG-schepen die vandaag al in gebruik zijn, zijn autoferry’s, tankers voor olie, chemie en gas en offshore voorraadschepen. Ferry’s vertegenwoordigen een groot deel van de markt aangezien de vaste routes en schema’s het eenvoudig maken om LNG te tanken. Bij nieuwe schepen zien we een switch naar LNG in alle grote segmenten, vooral bij tankers.”
 
Investeren in infrastructuur.
Volgens Fluxys kent de sector nog een aantal uitdagingen die moeten aangepakt worden om de uitbreiding van LNG op grote schaal mogelijk te maken. “Eerst en vooral is de infrastructuur nog beperkt,” aldus Adriaens. “Daarom investeert Fluxys volop in projecten als ENGIE Zeebrugge, de Flexfueler 2 en Quai 526. Bovendien zijn er bepaalde scheepvaartmaatschappijen die een afwachtende houding aannemen.” Toch is Fluxys positief over het potentieel van LNG in de scheepvaart. “We verwachten dat het aantal LNG-schepen de komende jaren zal verdubbelen. LNG is een volwassen technologie die voldoet aan de laatste nieuwe emissieregels van IMO 2020, de infrastructuur groeit, én vandaag geniet LNG van de historisch lage gasprijzen die de brandstof ook economisch gezien interessanter dan ooit maken.”
 
Meer weten over het potentieel van groen gas? Je vindt er alles over hier.

Nieuws