06.08.2020

LNG - Groene brandstof voor internationaal transport

LNG is vloeibaar aardgas of "liquefied natural gas". Net zoals bij CNG gaat het dus om gecomprimeerd aardgas. Het is een mengsel van lichte koolwaterstoffen met methaan als hoofdbestanddeel. LNG is perfect vergelijkbaar met het gas dat je thuis gebruikt om te verwarmen, met dit groot verschil dat het wordt gekoeld tot -162°C om vloeibaar te worden. Dit proces maakt het volume bovendien 600 keer kleiner, waardoor de vloeistof gemakkelijker en veiliger kan worden opgeslagen en getransporteerd. Net als bij auto's die op CNG rijden, draaien de motoren van vrachtwagens en boten op LNG ook stiller.

Welke voordelen biedt LNG?
Om te beginnen is de energie-inhoud van één kilogram aardgas gemiddeld 30 procent hoger dan die van diesel (en 50 procent hoger dan die van benzine). Wanneer we één kilogram LNG vergelijken met één kilogram CNG-H (hoogcalorisch gas), biedt LNG er een energie-inhoud van 13,7 kWh daar waar CNG-H 13,3 kWh haalt. Kortom, LNG is bijzonder energie-efficiënt en bovendien stoot LNG bij vergelijkbare vrachtwagens 10 tot 20% minder CO2 uit dan diesel, en ook minder fijn stof. De resultaten zijn nog beter voor bio-LNG en wanneer de motoren aan hun ideaal toerental kunnen draaien, zoals bijvoorbeeld op de snelweg.

Ideaal voor lange afstanden
“Het is interessant om te zien dat LNG vooral wordt toegepast in vrachtwagens en schepen (maar het is eveneens bruikbaar in bussen en treinen) omdat deze brandstof uitermate geschikt is voor lange afstanden”, weet Didier Hendrickx, PR-manager bij Gas.be. “De autonomie van vrachtwagens op LNG is groter dan die van vrachtwagens op CNG, want de nieuwste LNG-modellen komen tot 1.600 km ver. Daarom worden CNG-trucks vooral gebruikt voor nationaal transport en LNG worden voor internationale ritten ingezet”. Om die reden is ook het vrij beperkte netwerk van LNG-stations perfect werkbaar: België telt 13 tankstations, Europa 300. “Dit netwerk is de afgelopen 2 jaar verdubbeld en het is de bedoeling om vanaf 2030 al 2000 Europese stations te hebben”, Voegt Hendrickx toe. Dat volstaat om het marktaandeel van CNG/LNGvrachtwagens te verhogen tot 20 à 30% gedurende de volgende 10 jaar, meteen het objectief van de sector.

Subsidies zijn welkom
Volgens een rapport van de energieregulator CREG zijn “CNG en LNG-versies van vrachtwagens gemiddeld tussen 15.000 en 45.000 euro duurder dan dieselvarianten. Op basis van de huidige brandstofprijzen moet men ongeveer 400.000 km rijden om economisch rendabel te zijn”. Maar de snelle ontwikkeling van het netwerk tankstations en de forse groei van transporteurs die voor LNG kiezen zouden de rendabiliteit van de LNG-oplossing geleidelijk moeten verbeteren.

Europa geeft duwtje in de rug.
LNG is een bijzonder ecologische brandstof die bovendien praktisch inzetbaar is. LNG (en dat geldt ook voor CNG) kan een veel groener rapport voorleggen dan diesel en wordt nog groener dankzij de ontwikkelingen op het gebied van bio-LNG. Als men de beschikbare nieuwe technologiën analyseert, dan stelt men vast dat in de vrachtwagen- en scheepvaartsector LNG de enige technologie is die snel inzetbaar is om de klimaatdoelstellingen helpen te behalen. Het ziet er bovendien naar uit dat onder impuls van de Europese richtlijnen de ontwikkeling van het LNG-netwerk wordt gestimuleerd. Didier Hendrickx geeft nog mee dat: “Sinds 2014 eist Europa dat de Europese havens worden uitgerust met LNG-tankstations (de haven van Zeebrugge beschikt al sinds 1987 over een infrastructuur voor de opslag en overslag van LNG en is één van de belangrijkste aanvoerpoorten voor de LNG-bevoorrading in Noordwest-Europa, nvdr). Niet alleen schepen maar ook vrachtwagens kunnen hier terecht.”

CO2 vervuiling Nieuws Rijden op CNG