25.02.2021

CNG en LNG. Slim investeren om slim te rijden

Aardgas gaat er in België op vooruit als brandstof, maar dringt maar langzaam door bij het grote publiek. In de energietransitie die we vandaag meemaken, lijkt aardgas echter aantrekkelijker dan ooit
voor automobilist, of het nu gaat om particulieren of om professionals. Tekst en uitleg van Andrea Gerini, Secretaris-generaal van NGVA Europe, en Didier Hendrickx, Public Affairs Manager van Gas.be.

We associëren CNG en LNG vaak met elkaar, maar zijn het identieke producten?
Andrea Gerini: “In beide gevallen gaat het om aardgas, maar dan in verschillende vormen. CNG is een brandstof die wordt verkregen door aardgas te comprimeren en onder een druk van ongeveer 200 bar in de tank van het voertuig te injecteren. Op een Euro 6-auto vermindert rijden op CNG de CO2-uitstoot met 11 procent en die van stikstofoxiden met 90 procent, terwijl de uitstoot van fijne deeltjes 77 procent lager is dan bij een dieselmotor. LNG is ook aardgas, maar dan gekoeld tot -160°C. Bij die temperatuur wordt het gas vloeistof en is het volume zeshonderd keer kleiner, wat een efficiënter transport en een grotere autonomie mogelijk maakt.”

Wat zijn de voordelen van beide voor de weggebruiker en de planeet?
AG: “Er zijn er veel. Te beginnen met het economische aspect. Laten we nu CNG nemen. De totale eigendomskost, of het nu gaat om een privéauto of om leasing, blijft aantrekkelijker dan benzine of diesel en net zo aantrekkelijk als een elektrische auto, zelfs zonder gunstige fiscaal regime. De motoren zijn krachtig, weinig vervuilend, stiller dan diesel en hebben een zeer groot rijbereik -dat moet worden benadrukt. Bovendien, en dit is een belangrijk argument, kan een auto
op CNG binnen in lage-emissiezones, aangezien de verbranding van een aardgasmotor wordt gekenmerkt door een bijna totale afwezigheid van deeltjes. Vandaar een uitstekende ecologische voetafdruk.”

De vooruitzichten zien er nog beter uit, aangezien CNG en LNG binnenkort "groener dan groen" zullen zijn.
AG: “In feite, dankzij de bijdrage van biomethaan, geproduceerd uit organisch afval, zijn CNG en LNG nu heel dicht bij koolstofneutraliteit. Biomethaan is een gas met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen als aardgas. Na een zuiveringsfase wordt het in het aardgasnet geïnjecteerd. Het resultaat is Bio-CNG, dat nu in vele tankstations verkrijgbaar is. In Europa bedraagt het aandeel van biomethaan in het gasmengsel dat door de wegsector wordt verbruikt
momenteel ongeveer 20 procent. Dat is een essentiële factor die ons in staat stelt de CO2-uitstoot met 80 tot 100 procent te verminderen met Bio-CNG.”

Zijn deze oplossingen in het voordeel van de particulieren of veeleer de zelfstandigen of fleetrijders?
Didier Hendrickx: “Ze richten zich op elk segment van de mobiliteit: auto's, lichte bedrijfsvoertuigen, maar ook vrachtwagens, bussen... Laten we zeggen dat LNG meer geschikt is voor zwaar transport over lange afstanden en voor de binnen- of zeevaart. LNG is daar niet langer een alternatieve brandstof: het is de tweede keus geworden, na diesel.”

IN BELGIË KOPEN MEER DAN 100 GEMEENTEN CNG-VOERTUIGEN AAN, OF OPNIEUW. EN MEER DAN 200 DEELAUTO’S IN BRUSSEL EN ANTWERPEN RIJDEN OP CNG.

Waarom is het CNG, gezien zijn vele troeven, de laatste jaren niet echt van de grond gekomen in ons land? Is het elders in Europa anders?
AG: “Ja, in Italië bijvoorbeeld is aardgas een groot succes. De economische en ecologische aspecten ervan werden zeer snel naar voren gebracht. Daarom hebben de steden en gemeenten gekozen voor aardgas voor het openbaar vervoer. In ons land heeft de "zero emission"-visie het debat vertekend en "dieselgate" heeft niet bepaald geholpen door de verbrandingsmotor met de vinger te wijzen. Op een bredere schaal moeten we beseffen dat de emissieregelgeving die uitsluitend gebaseerd is op CO2-emissie aan de uitlaat, de constructeurs ertoe heeft aangezet om bepaalde technologische beslissingen te nemen. Ze hebben al zoveel geïnvesteerd in elektriciteit dat het moeilijk lijkt om daarop terug te
keren. De instellingen zijn zeer voorzichtig geworden met fossiele brandstoffen. En aardgas wordt te vaak op één hoop gegooid met de andere fossiele brandstoffen. Er is niets ergers dan een sector van de economie te betrekken bij één enkele technologie. Als het om energie gaat, is het een gevaarlijke strategie om al je eieren in hetzelfde mandje te gooien.”
DH: “Inderdaad, in Europa worden CO2-emissiemetingen alleen uitgevoerd op het uitlaatsysteem. Een "lokale" meting voor een gas dat "wereldwijd" aanwezig is, is echter absurd. Als we rekening houden met de gehele levenscyclus van een auto, inclusief de productie, kunnen we bevestigen dat een voertuig dat op Bio-CNG rijdt, net zo groen is als een elektrisch model waarvoor we nooit rekening houden met de impact van de productie en de recyclage van de batterijen. Een herziening van de Europese regeling inzake de berekening van de CO2-emissies wordt verwacht in 2021. Dit zal ongetwijfeld een belangrijk moment zijn voor de gasindustrie en de daarmee samenhangende mobiliteit.”

Toch hebt u positieve initiatieven genomen in België?
DH: “Natuurlijk, net als de groeiende belangstelling voor transportbussen en vooral schoolbussen. Meer dan honderd gemeenten kopen of kopen opnieuw CNG-voertuigen. En meer dan tweehonderd deelauto's rijden in Brussel en Antwerpen op CNG. Tot slot moet worden opgemerkt dat in een regio zonder gasnet en CNG uitgevoerd op het uitlaatsysteem. Een "lokale" meting voor een gas dat "wereldwijd" aanwezig is, is echter absurd. Als we rekening houden met
de gehele levenscyclus van een auto, inclusief de productie, kunnen we bevestigen dat een voertuig dat op Bio-CNG rijdt, net zo groen is als een elektrisch model waarvoor we nooit rekening houden met de impact van de productie en de recyclage van de batterijen. Een herziening van de Europese regeling inzake de berekening van de CO2-emissies wordt verwacht in 2021. Dit zal ongetwijfeld een belangrijk moment zijn voor de gasindustrie en de daarmee samenhangende
mobiliteit.”

Toch hebt u positieve initiatieven genomen in België?
DH:
“Natuurlijk, net als de groeiende belangstelling voor transportbussen en vooral schoolbussen. Meer dan honderd gemeenten kopen of kopen opnieuw CNG-voertuigen. En meer dan tweehonderd deelauto's rijden in Brussel en Antwerpen op CNG. Tot slot moet worden opgemerkt dat in een regio zonder gasnet en CNG stations een openbaar voorzieningspunt kan worden opgezet niet ver van een productieplaats voor biomethaan. Op deze manier wordt de ontwikkeling van een lokale economie bevorderd. In Wallonië worden momenteel verschillende gevallen bestudeerd.”

Wat zijn uw vooruitzichten op middellange termijn voor CNG en LNG in ons land?
DH: “Wat LNG betreft zijn we zeer optimistisch. We rekenen op een sterke groei van het aantal tankpunten.  En op een sterke toename van het aantal vrachtwagens dat LNG zal gebruiken. Ook vanuit de maritieme sector is er een groeiende belangstelling. De vooruitzichten zijn ook goed voor CNG, maar afhankelijk van de steun die de constructeurs de komende jaren zullen geven. Het netwerk is er al en blijft uitbreiden. De voertuigen zijn financieel toegankelijk.
Het is een interessante oplossing die onmiddellijk beschikbaar is.”

CNG-Netwerk in volle ontwikkeling
In Europa zijn er zo'n 4.000 CNG-stations, waarvan 20 procent al Bio-CNG tankt. Naar schatting rijden er in Europa 1,5 miljoen voertuigen op CNG. In België zijn er 4.000 inschrijvingen per jaar voor een netwerk van 150, tegenover slechts 10 in 2015. Let op de doelstelling van het Waalse Klimaatenergieplan: 220 stations in het zuiden van het land tegen 2030. Wat de LNG-stations betreft, zijn ze in vijf jaar tijd gestegen van 50 naar 350 in Europa (waarvan 18 in België).

CO2 uitstoot Nieuws Rijden op CNG