04.12.2020

Fluxys ondersteunt Antwerpsen haven in schonere scheepaart

In februari start in de Antwerpse haven de LNG-bunkerbarge FlexFueler 002, een in opdracht van Fluxys en Titan LNG gebouwd schip dat vloeibaar aardgas (LNG) op grote schaal beschikbaar maakt als alternatieve scheepsbrandstof. Binnenvaartschepen en kleine kustschepen zullen vanaf dan overal waar ze laden of lossen de mogelijkheid hebben om met LNG te worden gebunkerd. Op die manier biedt Fluxys samen met partner Titan LNG de scheepvaartsector een belangrijke logistieke schakel om over te schakelen naar schonere operaties in de Antwerpse haven en regio.

Onmiddellijke verbetering van de luchtkwaliteit
LNG wordt steeds aantrekkelijker als alternatieve brandstof in de scheepvaart. Het reduceert namelijk de uitstoot van zwavel en fijnstof 'tot verwaarloosbare niveau's', terwijl ook de uitstoot van stikstofoxiden drastisch naar omlaag gaat. De regelgeving voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstof wordt steeds strenger en in de nabije toekomst worden er nog aanvullende milieubeperkingen verwacht. De FlexFueler 002 zal al in februari 2021 vloeibaar biogas (uit organisch afval) of vloeibaar synthetisch methaan (van groene waterstof en afgevangen CO2) beschikbaar stellen aan LNG-aangedreven schepen. De FlexFueler 002 en de andere LNG-bunkerinfrastructuur in de Antwerpse haven hebben het voordeel dat er geen extra investeringen nodig zijn om in de toekomst volledig koolstofneutrale keuzes te bieden. 'Het vooruitzicht om binnen afzienbare tijd met onze nieuwgebouwde bunkerbarge volledig koolstofneutrale opties te bieden sterkt ons in ons engagement om de energietransitie vooruit te doen gaan', zegt Pascal de Buck, CEO van Fluxys.

Flexibele bunkeroperaties
De bunkerbarge zal opereren vanaf Kaai 526/528, waar Fluxys truck-to-ship bunkering faciliteert en Titan LNG een permanent bunkerpunt voor binnenvaartschepen exploiteert. Binnenvaartschepen coasters kunnen overal waar ze laden en lossen gebunkerd worden.

CO2 vervuiling Nieuws