03.11.2020

Omschakelen van mazout in gas in drie stappen

Omschakelen van mazout in gas in drie stappen

Condensatieketels zijn tegenwoordig de norm. Met een condensatieketel op gas stoot je bijvoorbeeld al bijna 40% minder CO2-stoffen uit. Die is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook een pak zuiniger waardoor je energiefactuur fors kan dalen. De omschakeling van mazout naar gas gebeurt in drie stappen.

1. Sluit je woning aan op het aardgasnet
Ligt er een gasleiding in je straat? Dat verneem je snel als je de vraag stelt aan je buren. Als je echt zeker wilt zijn, kan je het best te rade gaan bij de distributienetbeheerder van jouw gemeente. Als er gas in de straat aanwezig is, kan die veelal gemakkelijk aangelegd worden tot aan jouw woning. In Vlaanderen voert distributienetbeheerder Fluvius en in Brussel de distributienetbeheerder Sibelga de aansluitingswerken uit. Nakijken of je woning aansluitbaar is op het gasnet van Fluvius, kan op https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen-aardgas/aansluitbaar-op-het-aardgasnet. Bijna alle Brusselse gebouwen en woningen zijn aansluitbaar op het aardgasnet, al zijn er twee uitzonderingen: gebouwen langs heel afgelegen straten of aan de rand van de stad en bepaalde nieuwe verkavelingen. Is een van deze situaties voor jou van toepassing? Contacteer dan Sibelga via 02 549 41 00 om na te vragen of een gasaansluiting mogelijk is.  

2. Verwijder de stookolietank
Een stookolietank definitief buiten gebruik stellen, is wettelijk geregeld. Je moet dit laten uitvoeren door een erkend vakman die een officieel attest kan afleveren. Als een tank niet kan worden weggehaald, wordt hij ‘inert’ gemaakt, dat kan bijvoorbeeld door hem op te vullen met zand. De neutralisering kost gemiddeld 1.000 euro voor een tank tot 3.000 liter. Bevindt het toestel zich in de openlucht, daalt de prijs. Zit de tank ingegraven, dan zal je iets meer betalen. Goed om weten is dat sommige gemeenten daarvoor een premie geven.
Tip: de installateur van je nieuwe gasketel kan je helpen om een gespecialiseerde firma in te schakelen om de tank definitief buiten gebruik te stellen. Let wel, voor een tank van meer dan 10.000 liter of als er bodemverontreiniging werd vastgesteld, moet er een verkennend bodemonderzoek gebeuren. Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/een-stookolietank-buiten-gebruik-stellen

3. Kies je nieuwe ketel
Sinds 2020 zijn condensatieketels de norm. Ze zijn niet alleen minder vervuilend, maar zijn ook tot 30 % zuiniger. Als je je ketel vervangt, mag je niet vergeten dat je ook sanitair warm water nodig hebt. Misschien heb je hiervoor al een installatie? Combineer ze dan met je nieuwe ketel. De leidingen en radiatoren van je oude stookolie-installatie kan je gewoon blijven gebruiken, zonder dat er kap- of breekwerk nodig is. Er moet wel een speciale buis in de schoorsteen worden aangebracht om de verbrandingsgassen af te voeren. De installateur kan ook de aansluiting op het net in zijn offerte voorzien en de contacten leggen met de netbeheerder. 

Benieuwd welke voordelen de overschakeling naar gas jou kan opleveren? Je leest het hier.

Wil je graag weten welke mogelijkheden er zijn in combinatie met hernieuwbare energie? Dat lees je hier.

CO2 uitstoot Nieuws Verwarmen op gas