21.02.2022

Shell start met bouw van grootste Bio-LNG-installatie van Duitsland

Energiereus Shell wil de komende jaren in Duitsland grote hoeveelheden CO2 besparen met een klimaatneutrale vrachtwagenbrandstof.

LNG is een transparante, kleurloze en niet-toxische vloeistof die wordt verkregen door CNG af te koelen tot -162°C. Met een kleinere koolstofvoetafdruk en aanzienlijk lagere emissies van stikstofoxiden, zwavel en fijne deeltjes dan diesel, kan LNG als brandstof een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de CO2-reductiedoelstellingen. De LNG-technologie is al volwassen, beschikbaar en, met de juiste steun, concurrerend.

In Duitsland bestrijkt het concept de volledige waardeketen van het zware wegvervoer, van de levering van biomethaan uit mest, landbouw- of stadsafval, tot de distributie van CO2-neutraal LNG via Shell's speciale tankstations en de bouw van gascondensatie-installaties. Shell wil ook zijn eigen vloot van tankers omschakelen op LNG.

Na de lancering van zijn eerste Nederlandse Bio-LNG-productie-installatie, is de groep zopas begonnen met de bouw van een nieuwe site in Duitsland. Deze zal worden gevestigd in het Shell Energy and Chemicals Park Rheinland in Noordrijn-Westfalen.
De installatie zal een vloeibaarmakingseenheid omvatten, een gasverwerkingssysteem, opslagtanks en de nodige veiligheidsfakkels.

De installatie, die rechtstreeks is aangesloten op het aardgasnet, zal Bio-LNG produceren dat vervolgens zal worden geleverd aan de verschillende LNG-stations van Shell in heel Duitsland. De fabriek, die in de tweede helft van 2023 klaar moet zijn, zal voorzien in de jaarlijkse behoefte van ongeveer 4.000 tot 5.000 vrachtwagens op vloeibaar aardgas.

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG CO2 uitstoot LNG Nieuws