25.11.2022

De biomethaansite van Bois d'Arnelle, symbool van een veelbelovende sector in Wallonië

Een jaar na de ingebruikname is de productielocatie voor hernieuwbare energie vanmorgen ingehuldigd in aanwezigheid van 300 gasten.
Deze vrijdagochtend kwamen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Waalse regering en de Belgische en Europese energiewereld bijeen in de gemeente Bons Villers, ten noorden van Charleroi.

Doel was de toekomst van biomethanisering in Europa, in de lidstaten en de regio's, te bespreken.

Biomethaan is een gas van hernieuwbare oorsprong dat wordt gewonnen uit de vergisting van huishoudelijk, landbouw- en keukenafval en slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit gezuiverde biogas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, en dus dezelfde toepassingen: koken, verwarming, industrie, enz. Het is koolstofneutraal en maakt over het algemeen deel uit van korte circuits van het type circulaire economie. In Les Bons Villers zijn het de omliggende boerderijen die de organische stof leveren die nodig is voor de productie van het terrein.

Een potentieel dat nog niet volledig is benut
In 2019 heeft een studie van Valbiom op verzoek van Gas.be het potentieel van biogas in België geëvalueerd: 15,6 TWh, waarvan 53% afkomstig is uit Wallonië (dankzij de grote hoeveelheid landbouwgrond). Vandaag blijven deze energiebronnen in België vrijwel onaangeboord. Er is echter vraag op de markt, vooral van industriëlen die op zoek zijn naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en voor wie elektrificatie niet mogelijk of niet voldoende is. Maar het is de regelgeving voor de sector die het grootste obstakel voor investeerders blijft. Van begin tot eind heeft mijn project 12 jaar geduurd", verklaarde Jérôme Breton (algemeen directeur van de biomethaansite van Bois d'Arnelle - BBA) vanmorgen bij de opening van de site. In 2018 heeft de Waalse regering een wettelijk kader goedgekeurd om de productie van biomethaan en de injectie ervan in het gasnet te bevorderen. Deze tekst heeft het licht gezien, maar het regelgevingskader blijft te star en te complex om snel nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen. De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld tegen 2030 35 miljard m³ biomethaan te produceren, maar 2030 is morgen en in dit tempo zullen we er nooit komen. Het is hoog tijd om de administratieve procedures te vereenvoudigen en de steunmechanismen voor deze hernieuwbare energieproductie te herzien als we willen dat de sector zich echt ontwikkelt, anders is het te laat. We produceren niet alleen duurzame energie, maar we dragen ook bij tot de energieautonomie van Wallonië en Europa, een cruciale behoefte in de huidige geopolitieke en sociaaleconomische context.

De site van Bons Villers levert gas aan 3.000 gezinnen.
Het doel van de opening vanmorgen was vooral om het resultaat te presenteren van een project dat duurzaam en lokaal is en waarde creëert: "Vandaag worden dankzij onze productie ongeveer 3.000 huishoudens in de gemeenten Bons Villers, Pont-à-Celles, Fleurus en Courcelles verwarmd met hernieuwbaar gas dat dicht bij huis wordt geproduceerd. In de huidige context is dit een aanpak die onze aandacht verdient," vervolgt Jérôme Breton. Ook de economische impact van een dergelijk project moet worden benadrukt, die tweeledig is: BBA betekent vandaag de dag ongeveer tien directe banen en een dertigtal indirecte banen, en het is ook en vooral een bron van extra inkomsten voor meer dan honderd lokale leveranciers - voornamelijk landbouwers, die gebruik kunnen maken van afval dat voorheen geen economische bestemming had of hun plantaardige produktie kunnen diversifiëren.

De biomethaansite van Bois d'Arnelle is de derde die op het distributienet wordt aangesloten, maar is en blijft de eerste en enige site die voor biomethaaninjectie in België is ontworpen en ontwikkeld. Vandaag verwarmen ongeveer 10.000 huishoudens zich met Waals gas uit hernieuwbare bronnen - vaak zonder het te weten en denkend dat ze gas uit het buitenland invoeren. ORES geeft aan dat andere projecten voor de bouw en aansluiting van productie-eenheden voor biomethaan worden bestudeerd voor 2023 en 2024, maar dat de realisatie daarvan moeilijk zal zijn zonder een ingrijpende vereenvoudiging van het regelgevingskader op zeer korte termijn.

Biomethaan Circulaire economie CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas Nieuws