03.05.2021

NGVA publiceert studie: 'CO2-emissiereductiekosten van gasmobiliteit en andere opties voor wegvervoer'

NGVA Europe, de Europese vereniging voor voertuigen op aardgas en biogas, heeft zopas de resultaten bekendgemaakt van een nieuwe vergelijkende studie die op haar verzoek werd uitgevoerd door Frontier Economics. CNG komt als winnaar uit de bus in 2030, vergeleken met batterij-elektrische oplossingen voor auto's en waterstof-brandstofcellen voor vrachtwagens.
 
In de 73 bladzijden tellende studie, getiteld "CO2 Reduction Costs of Gas Mobility and Other Road Transport Options", worden de prestaties en financiële gewichten vergeleken van verschillende oplossingen om de koolstofimpact van de mobiliteit van vrachtwagens en auto's te verminderen.

De milieueffecten van de verschillende opties worden berekend op basis van een holistische benadering en niet alleen op basis van de uitlaatemissies. Zij omvatten de CO2 die vrijkomt bij de bouw van de voertuigen, de productie van de brandstof en de levering ervan aan de leveringspunten, en het gebruik van de voertuigen. Maar niet hun recycling. De kosten van de verschillende oplossingen houden ook rekening met deze 3 punten, en voegen daar nog een vierde aan toe: de aanleg van een netwerk voor brandstofbevoorrading.

Voertuigen en hun koolstofeffect
Wegvoertuigen zijn verantwoordelijk voor 20% van de broeikasgassen die in Europa worden uitgestoten, en voor 72% van de hoeveelheden die door de vervoerssector worden uitgestoten. Hun aandeel varieert: 43% voor personenauto's,
19% voor zware vrachtvoertuigen (vrachtwagens, bussen en touringcars), 9% voor bedrijfsvoertuigen en 1% voor tweewielers. Voor andere voertuigen is het spoor ook goed voor 1%. Dit is bijna te verwaarlozen in vergelijking met de lucht- (14%) en zeevaartsector (13%). Volgens de Green Deal moeten deze emissies tegen 2030 met ten minste 55% zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 1990.

Het verslaan van olie
Uit de grafiek blijkt zeer duidelijk dat in de vervoersector het gebruik van alternatieve energieoplossingen het meest winstgevend is voor personenauto's en vrachtwagens. Er zijn verschillende manieren om olie te vervangen, die nog steeds meer dan 90% van de voor het wegvervoer gebruikte energie uitmaakt. Biobrandstoffen en synthetische brandstoffen hebben echter een meer dan onzekere toekomst. Om deze reden zijn zij buiten de studie gelaten. De trifecta is dus tussen batterij-elektriciteit, de waterstof-brandstofcelversie en gas. Om precies te zijn, voor het laatste: biogas. Frontier Economics wijst erop dat de modal shift naar het openbaar vervoer beperkt is.

Volwassenheid van CNG-mobiliteit
De NGVA verwacht dat biomethaan voor mobiliteit in Europa tussen nu en 2030 spectaculair zal groeien van 5 tot 117 TWh. Dit zou zich vertalen in een aanzienlijk aandeel van CNG-modellen in het aantal nieuwe registraties over 9 jaar:
    12% voor lichte voertuigen (personenauto's en bedrijfsvoertuigen),
    25% voor zware voertuigen (vrachtwagens),
    34% voor touringcars en autobussen.

Voordeel van CNG voor personenauto's
Volgens de auteurs van de studie zouden tegen 2030 1,6 miljoen personenauto's met een benzinemotor moeten zijn omgeschakeld. Dit zou de CO2-uitstoot met 24 miljoen ton verminderen. Inzetten op CNG (een waarschijnlijke mix in 2030 met 40% biomethaan) zou financieel zo'n 2,8 miljard euro kosten. De kosten zouden oplopen tot meer dan het dubbele (6 miljard euro), indien de voorkeur wordt gegeven aan de batterij-elektrische oplossing. Als we kijken naar de totale kosten op jaarbasis, is het voordeel van gas reëel, zonder bijzonder belangrijk te zijn. De CNG/Bio-CNG-oplossing heeft een duidelijk voordeel wat betreft de kosten voor de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit wordt uitgedrukt in euro per ton CO2-equivalent, na deling van de extra kosten per voertuig en per jaar in vergelijking met een conventioneel voertuig, door de waargenomen CO2-reductie in vergelijking met dit voertuig.
 
Deze formulering maakt een einde aan de tijdelijke fiscale en overheidsvoordelen die met name worden genoten door automobilisten die ervoor hebben gekozen elektrisch te rijden. Het resultaat komt beter overeen met het gewicht van de verschillende alternatieven voor benzine en diesel in de samenleving.

Voordeel van bio-LNG en de LNG/Bio-LNG mix
Bio-LNG en de LNG/Bio-LNG mix komen dus als beste uit de bus, met uitzondering van de blauwe waterstofoplossing (grijze waterstof met CO2-afvang) waarvan de toekomst zeer onzeker blijft. De kosten van groene waterstof zijn daarentegen hoger.
"LNG en bioNGV-mobiliteit bieden op korte termijn decarbonisatie tegen lage koolstofreductiekosten, en FCEV die gebruik maken van blauwe en groene waterstof zullen in de toekomst waarschijnlijk een belangrijke rol spelen", aldus de vereniging. De vereniging schat dat met de 52.000 LNG-trucks die in 2030 in Europa zullen worden verkocht, 25,1 miljoen ton CO2 kan worden vermeden, tegen een extra kostprijs van ongeveer 2,6 miljard euro.

Meer info op: https://www.ngva.eu/medias/new-study-published-co2-emission-abatement-co...

Biomethaan Rijden op CNG CO2 uitstoot LNG Nieuws