24.07.2019

De verwarming: het ideale startpunt voor een duurzamer en zuiniger energieverbruik.

De FOD Economie publiceerde onlangs een studie die het energieverbruik van Belgische gezinnen – exclusief vervoer – in kaart brengt. Daaruit blijkt dat verwarming gemiddeld 74% uitmaakt van het totale energieverbruik van een Belgisch gezin. Een belangrijk signaal dat een aanpassing van het verwarmingssysteem een behoorlijke impact kan hebben, zowel op financieel als op ecologisch vlak.
 
Het verwarmingssysteem is met voorsprong de grootste kosten- en vervuilingspost in het energieverbruik van het gemiddelde Belgische gezin. Dat lijkt slecht nieuws, maar het betekent ook dat de verwarming het grootste potentieel biedt om besparingen te realiseren – zowel wat betreft verwarmingskosten als op het vlak van CO2- en NOX-uitstoot.
 
Stookolie is in België nog altijd goed voor bijna 40% van de energie die wordt verbruikt voor verwarming. Investeren in isolatie en overschakelen naar een groener alternatief zoals gas kan de uitstoot van CO2 en andere stoffen snel en ingrijpend beperken. Heel wat gezinnen worden nog afgeschrikt door de kost van de investering in een nieuw verwarmingssysteem. Maar de interessante premies van de overheid en instanties als Gas.be maken een slimme renovatie met gas toegankelijker dan ooit. Bovendien doen de vakorganisaties er alles aan om de energieprijs van duurzame energiebronnen extra voordelig te maken.
 
“De energieprijs is een essentieel aspect om energiegebruikers naar de correcte, duurzame energiekeuze te leiden. Als we onze economie snel willen ontkolen, moet gas de meest concurrentiële energie worden,” aldus Marc Van den Bosch, General Manager van FEBEG.
 
Lees de volledige studie
Ontdek alle premies
Meer info over renoveren met gas