27.09.2018

Wallonië maakt forse inhaalbeweging op vlak van CNG

Dankzij het Kyoto-fonds kan de Waalse regering extra middelen vrijmaken om voor bijkomende infrastructuur te zorgen voor voertuigen die rijden op gecomprimeerd aardgas (CNG) en vloeibaar aardgas (LNG).

Wallonië duwt het gaspedaal stevig in: de komende jaren komen er een pak CNG- en LNG-tankstations bij. De Waalse overheid werkt nauw samen met CNG-leveranciers om nog voor het einde van 2018 een optimale dekking te bereiken. En met een investering van 6,65 miljoen euro voorziet het Waalse Klimaatenergieplan in een dekking van maar liefst 220 CNG-stations en 25 LNG-stations tegen 2030. Dat is uitstekend nieuws op meerdere vlakken.
 
Naar een verkeer zonder CO2
“We hebben dit jaar een bijzonder indrukwekkende groei van CNG meegemaakt,” zegt Juan Vazquez, algemeen directeur van Gas.be. “Nooit eerder werden er in Europa meer CNG-wagens verkocht en CNG-tankstations geopend dan tijdens de laatste maanden.”
 
Rijden op aardgas zit in de lift. Steeds meer Belgische steden introduceren lage-emissiezones, en daar zijn CNG-wagens meer dan welkom. Logisch: CNG-wagens stoten tot 77 procent minder fijn stof uit, 90 procent minder stikstofoxide (NOx) en 7 tot 16 procent minder CO2. Bovendien is er zelfs helemaal géén uitstoot van CO2 meer als zulke wagens rijden op hernieuwbaar biogas, het aardgas van morgen.
 
Men kan dus alleen maar concluderen dat CNG tal van voordelen biedt om de luchtkwaliteit te verbeteren én dat ook de consument er optimaal van profiteert. Ook de Waalse regering heeft dat duidelijk goed begrijpen.
 
En de fiscale voordelen?
Terwijl een Vlaamse automobilist die een wagen op CNG koopt geen belasting op inverkeersstelling hoeft te betalen en nog tot 2020 wordt vrijgesteld van verkeersbelasting, is dat in Wallonië niet het geval. Al krijgt een Waalse CNG-rijder wel een premie van 500 euro van distributienetbeheerder Ores en Resa als hij zijn voertuig inschrijft. In Brussel is er echter geen enkele vorm van fiscale steun.
 
Al zijn ondersteunende maatregelen zeker de moeite waard. Men mag immers niet vergeten dat de verdere ontwikkeling van aardgas nieuwe kansen biedt op extra jobs en de expansie van een geheel nieuwe industrie. De politieke wereld én de automobielsector kunnen allebei profiteren van de ontwikkelingen op de CNG-markt.
 
Over Gas.be
Gas.be, de voormalige Koninklijke Vereniging van Belgische Gasprofessionals (ARGB), is de federatie van aardgastransport- en distributiesysteembeheerders in ons land. Al meer dan een eeuw speelt de federatie een leidende rol in de technische en normatieve ontwikkeling van aardgas in België én stelt ze zich tot doel het grote publiek en de politieke en economische wereld te informeren.