13.10.2020

Eerste injectie van groen gas in Waalse net

De eerste Waalse site voor de injectie van biomethaan in het gasnetwerk is sinds kort operationeel. Het agro-industrieel bedrijf Cinergie uit Fleurus investeerde in een installatie waarmee het zijn ecologische voetafdruk vermindert én groen gas levert aan gemeenten.

België wil tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme maatschappij en groen gas is daarbijessentieel. Door het op te zuiveren tot biomethaan, kan het geïnjecteerd worden in het gas- en distributienetwerk waarmee voertuigen, gemeenten en industrie bevoorraad worden. Met biomethaan wordt bovendien quasi geen CO2 uitgestoten.

Burgers en bedrijven
Het agro-industrieel bedrijf Cingerie uit Fleurus recycleert ongeveer 100.000 ton per jaar aan materialen die hoofdzakelijk bestaan uit dierlijke mest van veeteeltbedrijven, landbouwproducten en agro-voedingsafval. Dit wordt voortaan omgezet in biomethaan, een honderd procent hernieuwbaar gas, en via een collectief netwerk getransporteerd naar burgers en bedrijven. De geproduceerde energie stemt overeen met het verbruik van een stad van de omvang van Gembloux, met 25.000 inwoners. “Ons doel bij Cinergie is altijd geweest om de circulaire economie en ecologie te promoten. We zijn verheugd dat we, dankzij de steun van onze partners en investeerders, een oplossing voor de productie van groene energie hebben kunnen opzetten ten voordele van Wallonië en zijn burgers”, zegt Éric Pierart, gedelegeerd bestuurder van Cinergie.  

Meer projecten
De landbouwsector is verantwoordelijk voor meer dan tien procent van de broeikasuitstoot, een groot deel via dierlijke mest. Met zijn ruime landbouwareaal beschikt Wallonië dus over een belangrijk potentieel aan biomethaan. Een twintigtal projecten, waarvan een deel in het Waals Gewest, wordt in de komende jaren gerealiseerd. Met dit groene alternatief komen de beoogde klimaatdoelstellingen opnieuw een stapje dichterbij.

Benieuwd naar het volledige verhaal?  Bekijk de oorspronkelijke reportage hier.
 

CO2 uitstoot Nieuws Verwarmen op gas