Industriële toepassingen

Aardgas is perfect geschikt voor industriële toepassingen. Denk maar aan droging van producten, verwarming van vloeistoffen, bewerkingen bij lage of hoge temperaturen, thermodynamische toepassingen enz. 

Droging van producten

Warmeluchtgeneratoren op aardgas zijn uitermate geschikt om producten te drogen.

 • Nauwkeurig inspelen op de droogkarakteristiek van ieder product
 • Profiteer van een aanzienlijke rendementswinst (tot 40%) en een verhoogde productiviteit
 • Producten met verschillende karakteristieken beurtelings drogen
 • Korte droogtijd
 • Verhoogde kwaliteit van de producten

Revolutionaire stoomtechniek

Wanneer u stoomt met aardgas, produceert u de stoom op de plaats van de toepassing (decentralisatie). Deze revolutionaire techniek heeft verschillende voordelen:

 • Geen transportverliezen
 • Minder stilstandverliezen
 • Kortere opstarttijden
 • Minder onderhoud
 • Lagere investering
 • Hoger rendement door warmterecuperatie
 • Minder nevenkosten voor:
  • Brandstofopslag
  • Voorverwarming van de opslag of op temperatuur houden van de transportleidingen
  • Pompenergie
  • Rookgasbehandeling
  • Vervuiling van de branders

Verwarming van vloeistoffen

Aardgas is ideaal om vloeistoffen op temperatuur te brengen, bijvoorbeeld in:

 • De landbouw- en voedingsnijverheid
  • Zuivelfabrieken
  • Brouwerijen
  • Conservenfabrieken
  • Slachthuizen
  • Inzoutings- en pasteurisatieprocedés
 • Textielnijverheid
  • Ververijen
  • Stomerijen
  • Wasserijen
 • Metaalverwerkende nijverheid
 • Chemische nijverheid
 • Papierfabrieken

Bewerkingen bij lage temperaturen

Ook voor specifieke toepassingen met lage temperaturen bestaat er een grote verscheidenheid aan systemen op aardgas. Het grote voordeel van aardgasbranders is hun flexibiliteit. Ze kunnen diverse temperatuur- en vermogensniveaus de baas en ze kunnen de temperatuur heel precies regelen.
 
Dit is ideaal voor diverse processen uit de artisanale nijverheid:

 • Bakovens
 • Pannenbakkerijen
 • Kalanders
 • Krimpfolieverpakkingsovens
 • Vleeswarenbereiding
 • Grootkeukens
 • Glastuinderij
 • Wasserijen

Specifiekere toepassingen:

 • Het expanderen van vermiculiet
 • Het uitharden van plastic
 • De thermische behandeling van metalen

Bewerkingen bij hoge temperaturen

Dankzij aardgas is een preciezere controle en een betere homogeniteit van de temperatuurverdeling mogelijk. Hierdoor stijgt de productiviteit en de kwaliteit. Deze technieken zijn nuttig voor alle industrieën die werken met hoge temperaturen:

 • Staalindustrie
 • Metaalnijverheid
 • Glas- en emailnijverheid

Gebruik van de verbrandingsproducten

Toepassingen op aardgas kunnen de verbrandingsproducten nuttig gebruiken. Verbrandingsproducten van aardgas bevatten waterdamp. Naast de voelbare warmte van de verbrandingsproducten, kan u ook de latente condensatiewarmte van deze waterdamp recupereren.
 
U kan de verbrandingsproducten ook voordelig aanwenden om industriële basische wateren te passiveren. Mogelijke toepassing zijn de behandeling van spoelwater in bottelarijen en de waterbehandeling van zwembaden. Maar het kan ook nuttig zijn om koffie te branden, in steenbakkerijen of bij serreteelten.

Thermodynamische toepassingen

Aardgas kan als brandstof dienen voor stationaire motoren, bijvoorbeeld om grote ventilatoren of warmtepompen aan te drijven. Maar ook motoren voor voertuigen en zelfs vliegtuigen kunnen aardgas als brandstof gebruiken. Door de afwezigheid van roet (dus geen olievervuiling) hebben zij een langere levensduur. Bovendien mag de compressieverhouding, in vergelijking met benzinemotoren, hoger zijn omdat aardgas minder gemakkelijk ontploft.

Aardgas als chemische grondstof

Aardgas is zuiver en constant in kwaliteit. Het kan zonder verdere behandeling voor tal van industriële processen als grondstof dienen. De afwezigheid van zwavel is daarbij belangrijk. Zwavel is namelijk slecht voor vele katalysatoren.
 
Ongeveer 80% van het aardgas als grondstof wordt met stoom katalytisch en onder druk omgevormd tot synthesegas (een mengsel van waterstof en koolstofmonoxide). Dit synthesegas is de basis voor de productie van waterstof, ammoniak en methanol. De overige 20% gaat naar de productie van andere derivaten zoals siliconen, chloroform, solventen en acrylharsen.
 
Bovendien kan u bij de winning van aardgas verschillende bijproducten winnen. Zo is er een chemische nijverheid ontstaan die de niet-gewenste producten uit het aardgas verwijdert en ze daarna verwerkt tot een gamma nieuwe, nuttige producten.

Warmtekrachtkoppeling

Een WKK of warmtekrachtkoppeling is een toestel dat met één enkele brandstof tegelijkertijd warmte én elektriciteit produceert. Warmtekrachtkoppeling zet energie efficiënter om omdat de brandstof beter benut wordt.
 
Er is tot 40% minder primaire energie nodig dan wanneer we warmte en elektriciteit apart opwekken. Warmtekrachtkoppeling kan zo bijdragen tot een rationeel gebruik van energie. Het resultaat? Een sterk verminderde uitstoot van CO₂.
 
Het levert bovendien een behoorlijke financiële besparing op omdat u een deel van uw elektriciteitsbehoeften kunt opvangen met eigen productie.

(WKK)

Welke installatie kiezen?

Welke keuze van procestoepassing voor uw bedrijf de beste is, bepaalt u best samen met een fabrikant. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen u helpen met advies en informatie.

Vind een fabrikant

Extra energie besparen

Kiezen voor aardgas is al een goed begin, maar bewust omspringen met energie in uw bedrijf zorgt voor minder CO₂-uitstoot én minder kosten.

Lees onze tips