Rationeel energiegebruik

De hoge energieprijzen leggen een zware druk op uw bedrijfsvoering. Rationeel energiegebruik is dan ook zeer belangrijk. Niet alleen om uw kosten binnen de perken te houden, maar ook om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Energieprestatiepeil

Het energieprestatiepeil of het E-peil van uw bedrijf vertelt u hoe energiezuinig u onderneemt. Het E-peil meet de energieprestatie van de vaste installaties in standaardomstandigheden. Met een E-peil van 70 of minder betaalt u tot 40% minder onroerende voorheffing.

Energieverantwoordelijke

Een energieverantwoordelijke aanduiden in het bedrijf kan u helpen om u energiebeleid efficiënt in de praktijk om te zetten. Voor een actief beleid van het energieverbruik zijn volgende elementen essentieel:

  • Energieconsumptie kennen en opvolgen
  • Installaties beheren
  • Energieaudits (laten) uitvoeren om installaties te optimaliseren
  • Investeren om de energieperformantie te verhogen

REG bij procestoepassingen

Een rationeel energiegebruik kan u helpen om de toenemende kosten door het energieverbruik per eenheid afgewerkt product te beperken. Vooral dankzij energiebesparende maatregelen en een optimalisering van de totale productiecapaciteit. REG zorgt dat het specifieke verbruik van een procesinstallatie daalt.
 
Aardgas heeft op dat vlak veel troeven. Zo laat het meer dan andere brandstoffen warmterecuperatie (of zelfs condensatie) toe uit dampen die niet-bijtend of corrosief zijn. Bovendien is aardgas de ideale brandstof in het kader van de overgang naar een efficiënt en flexibel energiebeheer. Bij de verbranding van methaan (het belangrijkste bestanddeel van aardgas) komt trouwens heel wat minder CO₂ vrij per geproduceerde eenheid warmte dan bij andere fossiele brandstoffen.

Slimme tips

  • Zorg voor een goede isolatie van uw bedrijfsruimtes
  • Is een goede isolatie onmogelijk, kies dan voor de ideale techniek
  • Kies voor een condenserende installatie om een hoger rendement te halen
  • Gebruik aardgas voor uw warmwaterproductie. Zo verbruikt u bijna de helft minder energie dan met elektriciteit

Premies

Voor rationeel energiegebruik zijn er premies van netbeheerders. Bijvoorbeeld voor condensatieketels of voor rechtstreekse aardgasverwarming.

Naar de premies

Vraag advies

Om het energieverbruik in uw bedrijf tot een minimum te beperken moet de installatie perfect op uw noden zijn afgestemd. Fabrikanten weten raad.

Vind een fabrikant