Milieuvriendelijker

Aardgas is veel milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen. Verwarm uw bedrijfsruimtes met zuinige aardgastoestellen en doe ook de natuur een plezier.

Minder broeikasgassen

Aardgas is de meest zuivere fossiele brandstof en stoot bij verbranding tot 25% minder CO₂ uit. In het kader van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen onder het Kyoto-protocol heeft Vlaanderen zich geëngageerd om een benchmarkingconvenant af te sluiten tussen de Vlaamse regering en de energie-intensieve vestigingen.
 
Op basis hiervan worden voor de onderneming energie-efficiëntiedoelstellingen vastgelegd in een benchmarkingconvenant die daarvoor tegenprestaties van de overheid mag verwachten.
 
Een 200-tal vestigingen die samen ca. 75% van het industrieel energiegebruik of van de CO₂-emissies van de Vlaamse industrie vertegenwoordigen, zijn tot het benchmarkingconvenant toegetreden.
 

Vlaams benchmarkingconvenant

Geen transport is minder vervuiling

Aardgas komt bij u binnen via leidingen. Er is dus geen wegtransport. Dat komt zowel ons milieu als onze mobiliteit ten goede!

Geen roet

Geen roet

Bij de verbranding van aardgas wordt geen roet gevormd. Schoorstenen vragen hierdoor minder onderhoud en ook andere gebouwen zullen minder vuil worden. Ook uw gezondheid vaart er goed bij.

Geen zure regen

Geen zure regen

De verbranding van aardgas produceert weinig stikstof, zodat er geen zure regen wordt gevormd. Dit verbetert de luchtkwaliteit in de steden.

Laag verbruik

Kies voor aardgas en verbruik minder energie dankzij de zuinige hoogrendementstoestellen zoals de luchtverhitters, warmeluchtgeneratoren en performante stralingstoestellen.

Ideale aanvulling op zonne-energie

Aardgas is eenvoudig te combineren met een hernieuwbare energiebron zoals de zon. 

Geen risico op grondwater- en bodemverontreiniging

Omdat bij aardgas geen opslag nodig is, is het risico op verontreiniging van het grondwater of de bodem uitgesloten.
 

Extra energie besparen

Kiezen voor aardgas is al een goed begin, maar bewust omspringen met energie in uw bedrijf zorgt voor minder CO₂-uitstoot én minder kosten.

Lees onze tips