Gas.be | Aardgas in België

Gas.be is de Vereniging van Belgische transport- en distributienetbeheerders van aardgas. Zij heeft 4 missies.

1.

1.

De troeven van aardgas als veilige, betrouwbare, betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebron beter bekend maken bij​​

 • Particuliere verbruikers
 • Ondernemingen
 • Politieke en economische beleidsmakers
2.

2.

Zich als het aardgasplatform en expertcentrum in België ontplooien.

3.

3.

De belangen en standpunten van zijn leden verdedigen bij de verschillende overheden.

4.

4.

Waken over de veiligheid en de goede werking van in België gecommercialiseerde aardgasinstallaties.

1.

1.

De troeven van aardgas als veilige, betrouwbare, betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebron beter bekend maken bij​​

 • Particuliere verbruikers
 • Ondernemingen
 • Politieke en economische beleidsmakers
2.

2.

Zich als het aardgasplatform en expertcentrum in België ontplooien.

3.

3.

De belangen en standpunten van zijn leden verdedigen bij de verschillende overheden.

4.

4.

Waken over de veiligheid en de goede werking van in België gecommercialiseerde aardgasinstallaties.

Wat doet Gas.be concreet?

Erkenning van professionele aardgasinstallateurs

Gas is comfortabel en veilig als de installatie professioneel en volgens de juiste normen is aangelegd. Een CERGA-installateur is dan de beste garantie.

 • Hij heeft de technische opleiding, georganiseerd door Gas.be, gevolgd
 • Hij volgt jaarlijks een bijscholing
 • Zijn installaties worden jaarlijks gecontroleerd

cerga.be

Keuringslaboratorium

Dankzij haar volledig uitgeruste laboratorium is Gas.be een expertise- en certificatieautoriteit geworden en een technische en reglementaire referentie voor nationale en internationale autoriteiten. Het labo van Gas.be voert verschillende soorten proeven uit:

 • Proeven op gastoestellen
  • Controle op veiligheid, rendement en uitstoot en de daaruit voortvloeiende toekenning van het Ecolabel
 • Controle van in België gecommercialiseerde gastoestellen
  • Op vraag van de overheid in het kader van de marktcontrole
 • Proeven op toebehoren voor binneninstallaties
  • Test op de conformiteit aan Belgische normen (bijv. Bestendigheid tegen hoge temperaturen)
 • Proeven op houtkachels en –haarden
  • Controle of ze voldoen aan de milieunormen

Rationeel Energiegebruik (REG)

In september 2015 maakten de HR en HT top labels plaats voor het Europese Energielabel. Gas.be keurt ketels op basis van hun prestaties (maximaal verbrandignsrendement en uitstoot (Nox, CO₂) en kent het Energielabel toe.
 

Gasanalyse

Gas.be controleert voor zijn leden het odorisatieniveau van het in België verdeelde aardgas, zowel in het labo als in situ.

gas.be en het imago van aardgas

In samenwerking met de gasoperatoren staat Gas.be ook in voor de promotie van het imago van aardgas. We doen dit via verschillende kanalen.
 

Website en andere kanalen

aardgas.be is de belangrijkste informatiebron over aardgas, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Alle voordelen, toepassingen en besparingen worden voorgesteld en vergeleken met andere energiebronnen.

Eind 2015 lanceerde de KVBG een nieuwe reclamecampagne.

Andere kanalen zijn:

 • Pers
 • Sponsoring
 • Deelname aan nationale beurzen
 • Brochures
 • Samenwerking met de Gasgemeenschap

Vragen?

Heb je nog vragen over aardgas of hernieuwbaar gas, aarzel niet ons te contacteren. Bekijk ook onze veelgestelde vragen waar we al een antwoord formuleren op een uitgebreide lijst van onderwerpen.

Veelgestelde vragen