Beschermde afnemers

In Vlaanderen krijg je als beschermde afnemer 20% extra bovenop verschillende premies voor energiebesparende maatregelen. Bovendien heb je recht op andere voordelen bij de levering van elektriciteit en aardgas.

Wie is een beschermde afnemer?

Een beschermd afnemer is iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Meer info

Verhoogde premies

Als beschermde afnemer heb je recht of verhoogde premies voor de volgende energiebesparende investeringen:

 • Installeren van een condensatieketel op aardgas
 • Installeren van thermostaatkranen
 • Installeren van een zonneboiler
Naar de premies

Bijkomende voordelen voor beschermde afnemers

 • Leveranciers mogen niets aanrekenen aan beschermde afnemers voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van de elektriciteits- en aardgasfactuur
 • Op vraag van een beschermde afnemer moet de leverancier de elektriciteits- en aardgasfactuur gratis opsturen naar zowel de afnemer als naar een derde partij (bijvoorbeeld schuldbemiddelaar, budgetbegeleider…)
 • Normaal moeten netbeheerders maar één keer om de twee jaar de meter van een afnemer zelf opnemen. Op vraag van beschermde klanten moet de netbeheerder dit jaarlijks doen
 • Op vraag van beschermde klanten moet de netbeheerder de elektriciteitsmeter gratis naar een goed toegankelijke plaats verplaatsen. Niet-beschermde afnemers moeten dit zelf betalen

Budgetmeters

Volg je energieverbruik zelf op met een budgetmeter. Je betaalt op voorhand via een oplaadkaart. Zowel beschermde afnemers als niet-beschermde kunnen een budgetmeter laten plaatsen.
 
Voordelen:

 • Je bent je bewuster van je verbruik
 • Je betaalt enkel voor je effectief verbruik
 • Je betaalt geen te hoge of te lage voorschotfacturen
 • Je ziet onmiddellijk op de meter welk tegoed je nog kan gebruiken
Vraag meer informatie bij je distributienetbeheerder