Energielabel

Vanaf 26 september 2015 is de Europese ecodesignverordening van kracht waardoor de verkoop van condenserende aardgasketels de standaard is geworden in Europa.  

Europese ecodesignverordening

Door deze verordening wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument en dus lagere CO₂-emissies. Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel – gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines.

Wat mag nog sinds 26 september 2015?

De ecodesignverordening is voor centrale verwarmingstoestellen sinds 26 september 2015 effectief van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De verordening is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. 

Energielabel

Pakketlabel

Wat zijn de eisen voor nieuwe toestellen?

De seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 86%. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75%. 

Aardgascondenserende ketels: de goedkopere keuze

In België worden elk jaar meer dan 150.000 aardgascondenserende ketels verkocht. Ecodesign geeft je nog een extra reden om voor dit type ketel te kiezen door van condenserende ketels de standaard (Klasse A) te maken. Als je ketel (mazout of aardgas) 15 jaar of ouder is, aarzel dan niet om over te schakelen naar een condenserende ketel. Voor een lage investering geniet je dus van een performante verwarmingsmiddel dat de Europese norm naleeft.

Wat met de HR+ en HR TOP labels?

De vrijwillige nationale HR+ en HR TOP labels verdwijnen. Sinds 26/9/2015 zijn de HR TOP label door Eenrgielabels Klasse A vervangen. Deze labels kent men al van elektrische toestellen. De fabrikanten mogen hun ketels in stock nog verkopen. Je zal dus zeker nog condenserende ketels op aardgas met een HR TOP label op de markt tegenkomen.

Meer weten over het nieuwe label? 

Contacteer een Cerga-installateur

Veelgestelde vragen

Wat mag nog sinds 26 september 2015?

De ecodesignverordening is voor centrale verwarmingstoestellen sinds 26 september 2015 effectief van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De verordening is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies.
 

Wat zijn de eisen voor nieuwe toestellen die op de markt gebracht worden?

Nieuwe eis sinds 26/09/2015: de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 86%. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75%.
 

Voor welke toestellen wordt er een nieuw energielabel ingevoerd sinds 26/9/2015?

Sinds 26 september 2015 moeten nieuwe verwarmings- en warmwatertoestellen een energielabel hebben. Dit geldt zowel voor installaties op gas, stookolie of elektriciteit, als voor installaties die (deels) werken op hernieuwbare energie, zoals warmtepompen, zonneboilers en micro-wkk. Met de zogenaamde energie-efficiëntierichtlijn wil de Europese Unie het energieverbruik en de CO₂-uitstoot verminderen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven, op voorwaarde dat de installatie voldoet aan alle eisen die in Vlaanderen van kracht zijn.  
 

Wat is het verschil tussen een productlabel en een pakketlabel?

Het Europese energielabel deelt verwarmings- en warmwaterinstallaties in volgens hun energie-efficiëntie en geeft hen op basis daarvan een label. Er zijn twee types labels:

  • Het productlabel: geef informatie over een bepaalde verwarmingsketel of een welbepaald warmwatertoestel
  • Een pakketlabel, ook systeemlabel genoemd: informeert over een samengesteld systeem, bijvoorbeeld een condensatieketel in combinatie met thermische zonnecollectoren

 

Wat is het productlabel?

Verwarmingsinstallaties worden aangeduid met het pictogram van een radiator. Daarvan zijn de basisklassen A tot G. Ketels en combiketels op gas of stookolie moeten een energie-efficiëntie hebben van minstens 86%, wat overeenkomt met een B-label. De meest performante lage-temperatuurketels vallen onder klasse B.

Klasse A zijn de condensatieketels. Die behalen een energie-efficiëntie van minstens 90%. Vroeger werden condensatieketels vaak berekend op de onderste verbrandingswaarde voor aardgas of stookolie, wat erop neerkwam dat men rendementen van meer dan 100% kon hebben voor klassieke cv-ketels op aardgas (tot 111%) of stookolie (tot 106%). Vanaf nu worden de rendementen van cv-ketels berekend op bovenste verbrandingswaarde (HS), waardoor het rendement maximaal 100% bedragen.

Ook voor productlabels voor warmwatertoestellen gelden de klassen A tot G. De energie-efficiëntie hangt af van het tapprofiel. Om tot de A-klasse te mogen behoren, moet de energie-efficiëntie voor een boiler met capaciteit M (wat overeenstemt met een dagdagelijkse productie van 100 liter warm water aan een temperatuur van 60 °C) minstens 65% zijn.   

Wat is het pakketlabel?

Het pakketlabel wordt gebruikt als meerdere installaties worden gecombineerd. Bv. een condensatieketel in combinatie met een temperatuurregelaar of een condensatieketel in combinatie met een zonneboiler. Het pakketlabel gaat van A+++ tot G. 

Appartementen: moet de schoorsteen aangepast worden om over te schakelen op een condensatieketel?

De meeste schoorstenen of rookafvoerkanalen in appartementsgebouwen zijn niet geschikt om er een condensatieketel op aan te sluiten. Er zijn heel veel diverse types rookafvoerkanalen. Iedere situatie dient afzonderlijk onderzocht te worden door een vakman. Afhankelijk van de omvang van het bestaande rookkanaal zijn er andere technische oplossingen voor een geschikte schouwrenovatie die condenserende cv-ketels toelaat. In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn dat alle toestellen die op het rookkanaal worden aangesloten, vervangen worden door een condensatieketel. 

Download hier een document met mogelijke oplossingen: Schoorstenen en appartementsgebouwen

Appartementen: moet iedereen tegelijkertijd overschakelen op een condensatieketel?

Bij sommige types schouwrenovaties is het noodzakelijk dat iedere installatie die op de dezelfde schouw is aangesloten, gelijktijdig overstapt op een condensatieketel. 

Download hier een document met mogelijke oplossingen: Schoorstenen en appartementsgebouwen

Appartementen: is het verplicht om over te schakelen op een condensatieketel?

Het is volgens de ecodesignverordening niet verplicht om over te schakelen op een condensatieketel. Zelf als de oude cv-ketel defect is kan deze nog steeds vervangen worden door een type B1-toestel indien er meerdere cv-ketels op één schouw dienen aangesloten te worden. In sommige gevallen kan er echter beslist worden (door de vereniging van mede-eigenaars) om de schouw te renoveren en die geschikt te maken voor het plaatsen van een condensatieketel. Afhankelijk van het type schouwaanpassing, zal het soms noodzakelijk zijn dat iedere individuele cv-ketel die wordt aangesloten op de schouw uitsluitend nog een condensatieketel is. 

Download hier een document met mogelijke oplossingen: Schoorstenen en appartementsgebouwen

Appartementen: kan een type B1 toestel aangesloten worden op een schouw die geschikt is voor een condensatieketel?

Dit is sterk afhankelijk van het type schouw en zal niet steeds mogelijk zijn. 

Download hier een document met mogelijke oplossingen: Schoorstenen en appartementsgebouwen

Appartementen: zullen er de komende jaren nog steeds voldoende B1 ketels te koop zijn?

Het aantal appartementen dat niet beschikt over een aangepaste schouw die geschikt is voor een condensatieketel, is nog steeds heel groot. Gezien er de komende jaren nog steeds vraag zal zijn naar dergelijke type B1 ketels, zullen een aantal fabrikanten zeker nog een aantal modellen blijven aanbieden. 

Wat is een verwarmingsketel type B1?

Verwarmingsketel type B1: een ruimteverwarmingstoestel met brandstofgestookte ketel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een trekonderbreker, die verbonden moet worden met een rookafvoerkanaal met natuurlijke trek dat de verbrandingsresten afvoert tot buiten de kamer waarin het ruimteverwarmingstoestel met brandstofgestookte ketel staat, en die de verbrandingslucht rechtstreeks uit de kamer haalt.