77% minder

fijn stof en CO2

dan diesel en benzine

33% goedkoper

dan benzine

Meer dan

1300 km

autonomie

Uitzonderlijk

fiscaal voordeel

Tanken op

100 locaties

in België

Wie vandaag op zoek is naar het zuinigste en milieuvriendelijkste brandstofalternatief, kiest best voor een wagen op CNG. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de CREG, het organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt.

Wie slim is, rijdt op aardgas.​

Goedkoper

Een gemiddelde CNG-wagen mag dan gemiddeld 200 euro duurder zijn in aankoop dan de dieseluitvoering en zelfs 2400 euro duurder dan de benzineversie, die ondertussen nog gedaald is,  het prijsverschil wordt snel gecompenseerd aan de pomp. Aardgas tanken is zo’n 35 tot 75% goedkoper dan diesel en benzine. Meer nog: CNG-rijden is zelfs 20% goedkoper dan rijden op elektriciteit – en 60% goedkoper dan de hybridevarianten benzine-elektriciteit! 
Naar de calculator

Groener

Rijden op aardgas stoot 75 tot 90% minder stikstof en fijn stof uit. Bovendien ligt het CO2-gehalte 7 tot 16% lager. En rijdt u 100% op bio-CNG uit biomethaan? Dan is er zelfs geen enkele CO2-uitstoot meer!

Groter rijbereik

De autonomie van auto's op CNG is een stuk groter dan die van elektrische voertuigen. Afhankelijk van het model rijdt u 300 tot 800 kilometer met een volle tank. Bovendien beschikken alle CNG-wagens over een tweede tank met benzine. De autonomie van bijvoorbeeld de Volkswagen Golf loopt zo op tot 1360 kilometer. En er is nog goed nieuws, want de gastanks in de koffers van de eerste modellen zijn nu verplaatst naar het chassis, waar ze geen nuttige ruimte meer innemen. Meer bergruimte voor u, dus!

Meer dan 100 stations

Op dit moment zijn er in België ongeveer 11.000 CNG-voertuigen ingeschreven. Europa streeft tegen 2030 naar een marktaandeel van 12% auto’s op aardgas en 20% tot 30% vrachtwagens en bussen. Een groeipunt blijft de infrastructuur van tankstations. Momenteel telt België meer dan 100 CNG-tankstations, waarvan 80 in Vlaanderen, 19 in Wallonië en 1 in Brussel. Ons land is hiermee goed op weg om de opgelegde doelstellingen te halen.

Fiscaal voordeliger

In Vlaanderen zijn auto's op aardgas vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting. Daarnaast kunnen KMO’s en grote ondernemingen de Ecologiepremie Plus ontvangen. In Wallonië kennen twee distributienetbeheerders een premie toe van 500 euro aan particulieren die een CNG-wagen kopen. Alleen maar voordelen, dus!

Veiliger

CNG is een absoluut veilige brandstof. Het is lichter dan lucht, minder ontvlambaar en lost bij een lek op in de atmosfeer. Daarom zijn CNG-wagens wél toegelaten in bijvoorbeeld ondergrondse parkings.

Stiller

Een motor die op aardgas werkt, trilt minder dan een klassieke verbrandingsmotor. Daarom zijn CNG-auto's gemiddeld 50% stiller dan dieselauto’s. Bovendien rijden ze ook een pak zachter.

Studie uitgevoerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bij invoerders van voertuigen, uitbaters van CNG-tankstations, beroepsverenigingen in de gas- en automobielsector en beheerders van het transmissie- en distributienet voor aardgas in maart 2018.

Vind een CNG-station in jouw buurt!

Zoek een station