Samen bouwen aan een positief energieverhaal

Vrijdag 11 december is het zover.
Om 20 uur stipt, gaat onze unieke interview-reeks “Bouwen aan een positief energieverhaal” van start op Kanaal Z of op podcast. Want energie, dat hebben we nodig, elke dag weer. Maar we hebben ook onze planeet nodig, voor nu en nog vele generaties.

In deze miniserie interviews nodigen journalisten Lisbeth Imbo en Martine Maelschalck toonaangevende energie-experts en onderzoekers uit om hun visie over de energieën van de toekomst en een koolstofarme samenleving uiteen te zetten. Hoe gaan we onze noden koppelen aan die van onze planeet. Hoe halen we de klimaatdoelstellingen van Europa? Wordt België echt klimaatneutraal tegen 2050? En welke rol zullen de energiebronnen die we vandaag kennen en gebruiken, zoals elektriciteit en gas, daarin opnemen?

Ben jij er ook bij? Kijk dan naar Kanaal Z vanaf 20 uur of op gas.be of via You Tube.

Laat je inspireren, op weg naar een duurzame toekomst! !

Stefaan De Ganck - TotalEnergies

In deze aflevering spreekt Lisbeth Imbo met Stefaan De Ganck, van TotalEngeries. In deze aflevering zoomen we in op het mobiliteitsvraagstuk? Hoe doen we dit best?
Stefaan De Ganck geeft ons advies.

Ready for some positive energy? Kijk dan op 3 september naar Kanaal Z om 20 uur of via You Tube.

Yves Vanpoucke

In deze aflevering spreekt Lisbeth Imbo met Yves VanPoucke, Commerrcial Director van Remeha Belgium. In deze aflevering zoomen we in op de vraag hoe gaan we ons huis verwarmen? Hoe doen we dit best?
Yves Vanpoucke geeft ons advies. In de eerste instantie is het belangrijk om uw energieveruik te doen dalen en u te laten adviseren door professionals die de ideale fit kunnen maken tussen nieuwe technologieen uw installatie.

Ready for some positive energy? Kijk dan op 4 juni naar Kanaal Z om 20 uur of via You Tube.

Bernard Piette

In deze aflevering spreekt valerie Thys met nard Piette, CEO van Logistics in Wallonia. In deze aflevering zoomen we in op de vraag hoe krijgen we een groen energiebeleid dat haalbaar en betaalbaar is in de Transport en Logistieke sector? Wallonië heeft de ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, en dit voor alle activiteitssectoren. Voor de sector vervoer en logistiek zou dit neerkomen op een besparing van bijna 2 miljoen ton! Hoe doe je het dan?

Ready for some positive energy? Kijk dan op 7 mei naar Kanaal Z om 20 uur of via You Tube.

Olivier Squilbin - Climact

In deze aflevering bekijken we de opties die ons land ter beschikking staan met Olivier Squilbin van Climact, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het promoten van hernieuwbare energie, het verkleinen van de koolstofvoetafdruk en het ontwikkelen van nul-koolstof scenario's. Hij presenteert zijn visie en legt uit waarom de energietransitie niet zal plaatsvinden zonder bio-energie.

Bekijk deze aflevering vanavond om 20.00 uur op Kanaal Z of beluister of via You Tube.

Harmen Dekker - EBA

In de exclusieve interview-reeks “Bouwen aan een positief energieverhaal” van gas.be, kijken we vandaag vrijdag 5 maart over het muurtje met De Nederlandse Directeur Harmen Dekker van EBA, The European Biogas Association. Zetten we in België in op de juiste zaken om er te geraken? Waar kunnen wij nog quick wins maken om klimaatneutraal te zijn tegen 2050? 

Ready for some positive energy? Kijk dan op 5 maart naar Kanaal Z om 20 uur of via You Tube.

Bekijk de aflevering

Pascal De Buck - Fluxys

In de vijfde aflevering spreekt Lisbeth Imbo met , CEO van Fluxys. In deze aflevering zoomen we in op de vraag hoe krijgen we een groen energiebeleid dat haalbaar en betaalbaar is? Wat is de rol van gas in ons energieverhaal? Welke energiebronnen zullen we nog aanboren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Ready for some positive energy? Kijk dan op 12 februari naar Kanaal Z om 20 uur of via You Tube.

Bekijk de aflevering

Andrea Gerini - NGVA Europe

In de vierde aflevering spreekt Martine Maelschalck met , Secretaris-Generaal van de Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe), de Europese vereniging die het gebruik van natuurlijk en hernieuwbaar gas als transportbrandstof promoot. Voor Andrea moet Europa de toekomst van het vervoerssysteem opnieuw vormgeven, op basis van een breed scala aan oplossingen, waarbij schone en hernieuwbare brandstoffen, waaronder gas, een sleutelrol zullen spelen, ook op de lange termijn. "We zijn op weg om 13 miljoen voertuigen en 12.000 tankstations te bereiken met minstens 40% biomethaan in 2030. We maken de balans op van de situatie in Europa en de vooruitzichten voor de komende tien of dertig jaar.

Ready for some positive energy? Kijk dan op 1 januari naar Kanaal Z om 20 uur of beluister de podcast hier of via You Tube.

Bekijk de aflevering

Serge Colle - E&Y

De Belg en het klimaat: welke inspanningen kunnen én willen we doen? In de derde aflevering is energieconsultant  bij Ernst & Young te gast bij journaliste Lisbeth Imbo. Hij heeft het over de rol die u en ik kunnen spelen op het vlak van energie, en dat gaat heel breed, van elektriciteitsverbruik tijdens het werk over verwarming en mobiliteit. Wat kunnen én willen we doen om de klimaatdoestellingen te halen? En wat moet de overheid doen om ons zo ver te krijgen? Of zal technologie ons en dus ook de planeet redden? Serge Colle geeft een antwoord op de belangrijkste vragen en heeft ook over een aantal trends.

Laat je inspireren, op weg naar een duurzame toekomst!

Kijk dus op 25 december naar Kanaal Z om 20 uur of beluister de podcast op gas.be.

Bekijk de aflevering

Peter Claes - Febeliec

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Hoe staat onze Belgische industrie ervoor? We vroegen het aan Peter Claes, hoofd van Febeliec die de industrieafnemers van aardgas en elektriciteit vertegenwoordigt. Hoe groen is onze industrie vandaag? Halen we de doelstelling om 55% minder CO2 uit te stoten tegen 2030? En wat met de ambitie om tegen 2050 volledig klimaat neutraal te zijn? “We moeten vooral maken dat we onze economische activiteit en welvaart niet verliezen in dit verhaal”, zegt topexpert Peter Claes. “We moeten zoeken naar haalbare oplossingen.” Claes gaat geen onderwerp uit de weg. Hij heeft onder meer over het al dan niet openhouden van de kerncentrales, de kostprijs van energie, de productie van hernieuwbare energie op eigen bodem, het gebruik van aardgas en waterstof, de mogelijke CO2-taks en vooral, wie zal deze gigantische energietransitie betalen?

Ready for some positive energy? Kijk dan op 18 december naar Kanaal Z om 20 uur of beluister de podcast hier of via You Tube..

Bekijk de aflevering

Danielle Devogelaer - Federaal Planbureau

De coronacrisis beheerst momenteel ons leven, maar ook de klimaatverandering staat niet stil. Europa wil daarom tegen 2050 emissievrij zijn. Hoe staan we ervoor? We vroegen het aan Daniëlle Devogelaere, energie-experte bij het Federaal Planbureau, dat onze politici ondersteunt met studies en onderzoek naar onze energietoekomst.

Corona of niet, de Green Deal voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen, blijft gelden. De ambities zijn bovendien nog wat verscherpt: tegen 2030 wil Europa 55% minder CO2 uitstoten en tegen 2050 een volledig emissievrij continent zijn. Hoe zit het daarmee? Zijn wij op de goede weg? Hoe geraken we daar zonder slagen en stoten? “Veel mensen zien dit als een omwenteling met veel uitdagingen en zorgen”, zegt experte Daniëlle Devogelaere van het Federaal Planbureau dat de overheid adviseert. “Dat is deels ook zo, maar er liggen tegelijk ook heel veel kansen voor het grijpen. Belgische bedrijven die bezig zijn met milieutransitie en tot de wereldtop behoren, staan klaar om hieraan mee te werken.” Devogelaere heeft het ook nog over de kerncentrales, waterstof, groene gascentrales en samenwerkingen met het buitenland.

Ready for some positive energy? Kijk dan op 11 december naar Kanaal Z om 20 uur of beluister de podcast hier of via You Tube.

Bekijk de aflevering