12.05.2021

Quévy: binnenkort wordt 100% lokaal en hernieuwbaar gas geïnjecteerd

De tweede Waalse biomethaaninstallatie, op de site van de Vanheede Environment Group in Quévy, is binnenkort operationeel. Deze doorbraak bevordert niet alleen de energietransitie in Wallonië, maar draagt ook bij tot het totstandkomen van een nieuw model van circulaire energie. Niet minder dan 2.000 huishoudens zullen kunnen verwarmen en koken met een 100% lokaal gas van hernieuwbare oorsprong.

Het gas wordt verkregen na zuivering van biogas dat ontstaat bij de omzetting van organisch materiaal door bacteriën. Op papier heeft het proces alles om te behagen. Dit duurzame gas wordt echter niet zonder beperkingen verkregen. In tegenstelling tot elektriciteit bestaat er nog geen gedeelde visie over de plaats van deze energie in een koolstofarme samenleving," verklaart ORES, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnetwerk. Wij zijn van mening dat het aardgasnet moet worden geïntegreerd in een langetermijnvisie op energie en klimaat.

Het potentieel is echter groot in België, en nog meer in Wallonië, waar veel landbouwgrond is. De komst van dit groene gas in onze netwerken beantwoordt zowel aan ecologische overwegingen (vermindering van broeikasgassen, terugwinning van afval, associatie van de landbouwwereld met de ecologische overgang...) als aan economische overwegingen (creatie van plaatselijke werkgelegenheid die niet kan worden verplaatst, diversifiëring van het inkomen van de actoren in de landbouwwereld, optimalisering van het gebruik van de bestaande netwerkinfrastructuren...).

De projecten die in Quévy, en binnenkort in Waals-Brabant, worden ontwikkeld, zijn dan ook een teken van hoop in een maatschappij die zich moet aanpassen en het hoofd moet bieden aan grote milieu-uitdagingen.

Biomethaan Circulaire economie CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas Nieuws