Disclaimer en wettelijke bepalingen

De bezoekers van deze site erkennen dat ze de hierna volgende wettelijke bepalingen hebben gelezen en zullen naleven.

Over het bedrijf

Deze site behoort toe aan Gas.be, vereniging zonder winstgevend doel.
Adres maatschappelijke zetel: Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel.
Adres administratieve zetel: Masuiplein 15, 1000 Brussel. BTW-nummer: BE 402 940 473

Draagwijdte van de informatie op deze site

De bedoeling van deze site is algemene informatie te geven over aardgas. Gas.be doet al het mogelijke om correcte en actuele informatie aan te leveren, maar kan niet garanderen dat de site exhaustief is en dat alle beschikbare informatie treffend, nauwkeurig en volledig is.

Gas.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de aanwending van de informatie op deze site of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld, mag geen enkel element van deze site worden begrepen als een aanbod om producten of diensten te kopen of te verkopen, of meer in het algemeen om contracten te sluiten.

Alle rechten op de inhoud en de opbouw van deze site, en met name maar niet uitsluitend de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen, … zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door nationale en internationale wetteksten en reglementen. Elke bezoeker van deze site is verplicht deze te respecteren.

Beperkte fragmenten van de inhoud van deze site mogen zonder voorafgaande goedkeuring gebruikt worden, mits expliciete en duidelijke bronvermelding. Dergelijke publicatie mag in geen enkel geval en op geen enkele wijze worden vergoed.