Premie voor vrachtwagens

Ben je van plan om je vloot te vernieuwen met CNG of LNG (hernieuwbare) trucks? En heb je een duwtje in de rug nodig om de investering te maken?

Aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

Maatschappelijke zetel

Gegevens dealer

Merk, type en model

Brandstoftype
Brandstoftype
Brandstoftype
3,5 à 12 ton
≥ 12 ton

Bankgegevens

Verklaring op eer van de vertegenwoordiger van het bedrijf

Ontvanger van de premie, verklaar dat:

  • De truck in het kader van de activiteiten van het bedrijf wordt gebruikt.

  • Het voertuig wordt onderhouden overeenkomstig de toegepaste reglementering en bij een dealer van het merk.

  • Alle op dit formulier vermelde gegevens correct zijn en dat ik perfect op de hoogte ben van de voorwaarden voor het toekennen van de premie.