Koolstofarme gassen

Naast de introductie van groen gas en de vermindering van het gasverbruik door onder andere het gebruik van de hybride warmtepomp, zal koolstof arm gas zijn intrede doen. Dit kan zowel koolstof arm methaan zijn zoals synthetische gassen en E-gassen, als koolstof arme waterstof.  Bij de productie of het verbruik van deze gassen zal de CO2 worden opgevangen. Dit CO2 kan opnieuw gebruikt worden (CCU) als bouwsteen voor de industrie of definitief opgeslagen worden in gesteenten of oude gasvelden (CCS).