23.05.2023

Intercommunale Verko maakt biogas van gft-afval

BiomethaanGroengasCirculaire economieLandbouwReportageVerwarmenTransport

Om de ambitie waar te maken om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, zijn er in ons land nieuwe economische modellen nodig. Afval en reststoffen kunnen nog meer ingezet worden als grondstof voor de circulaire economie. Intercommunale Verko toont op welk manier dat kan. 


Negen Oost-Vlaamse gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen) hebben hun organisatie om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken overgedragen aan de intercommunale Verko. Met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd, kiest Verko ervoor om huishoudelijk groenten-, fruit- en tuinafval maximaal te hergebruiken en in te zetten om propere energie te produceren en zo minder uitstoot te verwezenlijken.

Van afval van groenten, fruit en tuin maken we grondstof, waarmee we goede dingen voor het klimaat en voor het milieu. Dat is een ongelooflijk belangrijke opdracht voor de overheid. Daar moeten we volop op inzetten.
Dirk Abbeloos - Voorzitter Verko

Van afval naar compost naar biogas en biomethaan
Hoe doet Verko dat? Jaarlijks verwerkt de intercommunale 45.000 ton groente-, fruit- en tuinafval tot hoogwaardige compost. 30.000 ton hiervan wordt in een voorvergistingsinstallatie omgezet tot biogas. Dit wordt verder opgewerkt in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie tot elektriciteit en warmte, die Verko gebruikt voor zijn eigen processen. De rest wordt verder opgewerkt en opgezuiverd tot biomethaan. Dit groen gas gebruiken ze als cng-brandstof voor hun huisvuilwagens en de rest wordt geïnjecteerd op het aardgasnet. Het resultaat? Er is minder fossiel gas nodig om de huizen in de regio te verwarmen en van warm water te voorzien. En dat dankzij het gft-afval van de inwoners. 

30.000 ton van het gft-afval van onze gemeenten wordt in een voorvergistingsinstallatie omgezet tot biogas.
Bart Descamps - Afdelingshoofd afvalbeheer Verko

De rol van Fluvius

Netbeheerder Fluvius helpt Verko om een deel van het biogas om te zetten in biomethaan en om dat groen gas via een injectiecabine in het publieke gasnet te brengen. Fluvius controleert de kwaliteit van het gas, meet de gegevens en hoeveelheden die op het net gezet worden en voegt de belangrijke geurstof toe zodat inwoners en andere gasgebruikers de specifieke gasgeur kunnen waarnemen. 

Ben jij een potentële producent van groen gas en heb je interesse om biomethaan te injecteren op het gasnet? Dan kan je bij Fluvius een snelscan aanvragen, dat is een gratis dienstverlening waarbij gekeken wordt of het mogelijk is om vanaf jouw site groen gas te injecteren en of de hoeveelheden acceptabel zijn. De volgende stappen zijn een detailstudie of een oriënterende studie om te weten te komen wat de financiële gevolgen zijn.

Bij dergelijk project is de schaalgrootte toch wel van heel groot belang.
Peter De Leeuw - Directeur Verko

Schaalgrootte is belangrijk

Biomethaan is een belangrijk deel van de oplossing om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Maar om nieuwe biogasprojecten mogelijk te maken, is een duidelijk wettelijk kader nodig. 

Schaalgrootte is ook van groot belang. In eerste instantie had Verko een berekening gemaakt op basis van hun eigen volume van gft, maar dat bleek niet rendabel te zijn. Daarom heeft Verko hun collega’s van het Waasland aangesproken om het volume van gft te kunnen verdubbelen. En daardoor is het project (met een totale investering van 25 miljoen euro) toch rendabel geworden.

Deel dit artikel via