Accepteer de privacyinstellingen om deze video te bekijken

Video placeholder
23.05.2023

Op weg naar een duurzame toekomst: Het Belgische voorbeeld van Verko en biogas

BiomethaanGroengasCirculaire economieLandbouwReportageVerwarmenTransport

Om de ambitie waar te maken om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, zijn er in ons land nieuwe economische modellen nodig. Afval en reststoffen kunnen nog meer ingezet worden als grondstof voor de circulaire economie. Intercommunale Verko toont op welk manier dat kan. 


België staat voor de immense uitdaging om tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Dit vereist niet alleen ambitieuze doelstellingen, maar ook innovatieve economische modellen. Een opmerkelijk voorbeeld van deze verschuiving naar duurzaamheid is te vinden bij Verko, een afvalintercommunale die biogas produceert uit organisch afval, waarmee ze de circulaire economie omarmen.

Verko is een samenwerkingsverband tussen 9 Oost-Vlaamse gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen) met een duidelijke missie: het hergebruiken van afval als waardevolle grondstof. De focus ligt op inzameling, verwerking en reorganisatie, met als ultiem doel decarbonisatie. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en over te stappen op schone energie, dragen ze bij aan een groenere toekomst.

Van afval van groenten, fruit en tuin maken we grondstof, waarmee we goede dingen voor het klimaat en voor het milieu. Dat is een ongelooflijk belangrijke opdracht voor de overheid. Daar moeten we volop op inzetten.
Dirk Abbeloos - Voorzitter Verko

Van afval naar compost naar biogas en biomethaan
Een van de meest indrukwekkende initiatieven van Verko is de ontwikkeling van biogas uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in een nieuwe vergistingsinstallatie. Jaarlijks verwerkt Verko maar liefst 45.000 ton GFT tot hoogwaardige compost. Een groot deel hiervan wordt omgezet in biogas, dat vervolgens wordt opgewerkt tot elektriciteit en warmte voor de eigen processen. Wat overblijft wordt verder gezuiverd tot biomethaan, dat dienst doet als brandstof voor hun huisvuilwagens, en zelfs wordt geïnjecteerd in het aardgasnet, dankzij de hulp van netbeheerder Fluvius.

30.000 ton van het gft-afval van onze gemeenten wordt in een voorvergistingsinstallatie omgezet tot biogas.
Bart Descamps - Afdelingshoofd afvalbeheer Verko

De rol van Fluvius
Netbeheerder Fluvius speelt een cruciale rol in het proces van Verko door te assisteren bij de conversie van biogas naar biomethaan en de integratie ervan in het publieke gasnetwerk. Door het gebruik van geavanceerde technologieën en strikte kwaliteitscontroles zorgt Fluvius ervoor dat het geproduceerde biomethaan voldoet aan de hoogste normen. Fluvius meet niet alleen de hoeveelheden biomethaan die in het net worden geïnjecteerd, maar voegt ook een geurstof toe om ervoor te zorgen dat het gas detecteerbaar is voor de gebruikers. Bovendien biedt Fluvius een scala aan diensten aan potentiële producenten en geïnteresseerden, variërend van gratis snelscans om de haalbaarheid van injectie op hun locatie te beoordelen tot gedetailleerde studies die de financiële implicaties van dergelijke projecten belichten. Deze ondersteuning van Fluvius is essentieel om de transitie naar een duurzamere energievoorziening te versnellen en het gebruik van biomethaan te bevorderen als een waardevolle en hernieuwbare energiebron.

Bij dergelijk project is de schaalgrootte toch wel van heel groot belang.
Peter De Leeuw - Directeur Verko

Schaalgrootte is belangrijk
Het is niet alleen een milieuvriendelijk initiatief, maar ook economisch zinvol. Peter De Leeuw, directeur van Verko, benadrukt het belang van schaalgrootte in dit soort projecten. Door samen te werken met andere regio's, zoals het Waasland, kon Verko het volume van GFT verdubbelen, waardoor de totale investering van 25 miljoen euro rendabel werd.

Het succes van Verko toont aan dat biogas en biomethaan cruciale elementen zijn in de transitie naar duurzame energie. Echter, om dergelijke projecten op grote schaal te realiseren, is een duidelijk wettelijk kader noodzakelijk.

België bewandelt met Verko een veelbelovend pad naar een duurzame toekomst. Door afval om te zetten in waardevolle bronnen en de samenwerking te zoeken met andere gemeenten, tonen ze aan dat de weg naar koolstofneutraliteit haalbaar is, mits we samenwerken en innoveren. Verko laat zien dat de circulaire economie niet alleen een idee is, maar een werkelijkheid die we vandaag kunnen creëren voor een betere morgen.

Deel dit artikel via