Accepteer de privacyinstellingen om deze video te bekijken

Video placeholder
12.09.2023

De ontwikkeling van biomethaan in opmars

BiomethaanCirculaire economieGroengasHernieuwbare gassenLandbouwVerwarmen

In België is er al veel gebeurd de jongste jaren. Steeds meer biomethanisatieprojecten worden opgestart, de sector groeit en ook de politiek is geïnteresseerd.

In België is er al veel gebeurd de jongste jaren. Steeds meer biomethanisatieprojecten worden opgestart, de sector groeit en ook de politiek is geïnteresseerd.

In het kader van het Repower Europe-programma wordt biomethaan beschouwd als één van de manieren om koolstofarm te worden. Dit is belangrijk omdat hierdoor allerlei ondersteuningsmechanismes op Europees niveau worden uitgerold.

In België is er al veel gebeurd de jongste jaren. Steeds meer biomethanisatieprojecten worden opgestart, de sector groeit en ook de politiek is geïnteresseerd. Maar in de toekomst zullen we zeker het regelgevend kader en de ondersteuningsmechanismes moeten versterken. Ik denk dat ook hier alle signalen positief zijn. Biomethanisatie zal zich verder kunnen ontwikkelen in België.

De beheerders van transport- en distributienetten spelen een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de markt voor biomethaan. Uiteindelijk hangt het succes af van een goede synergie tussen alle spelers die betrokken zijn bij biomethanisatie.

 Het inzetten van groene gassen, geproduceerd met reststromen uit de landbouw of de voedingsindustrie, zit in de lift in ons land. Het Green Gas Platform wil de ontwikkeling van deze duurzame vorm van energie versnellen. Het was daarom ook aanwezig op de landbouwbeurs in Libramont.

Het Green Gas Platform is een vereniging die werd opgericht door gas.be, Valbiom en biogas-e om heel België te vertegenwoordigen en hernieuwbare gassen te promoten als een essentieel onderdeel van de energietransitie.

Het grootste aandeel Vlaamse installaties is eigenlijk gelinkt aan de landbouw door omzetting van organisch biologisch afval en of mest. En dit zowel op grote als op kleine schaal. Het is wel zo dat het meeste biogas op vandaag nog wordt gevaloriseerd in een WKK, maar in 2022 waren er ook reeds op drie sites biomethaanopwerkingsinstallaties aanwezig, met name bij twee GFT intercommunales en bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er staan ook nieuwe projecten in de steigers, onder andere gelinkt aan de landbouw, vandaar ook het belang van deze beurs.

De groeiende vraag naar biomethanisatie opent nieuwe markten voor het bedrijfsleven. Zo heeft Vogelsang, een producent van onder meer pompsystemen voor landbouw en industrie, een nieuw product ontwikkeld om de efficiëntie van biomethanisatie-units te verhogen.  

Door de jaren heen hebben we ons productgamma uitgebreid van A tot Z, d.w.z. van de incorporatie tot het einde van het proces voor de biomethaan. Voor de productie van biomethaan te verbeteren, hebben we eigenlijk de disrupter ontworpen. Deze machine dient eigenlijk ter recyclage voor het laatste organisch materiaal nog eens te gaan verpulveren. Dat wil zeggen als we restanten bijvoorbeeld hebben van maïs of van graanresten gaat deze de graantjes volledig gaan verpulveren zodat het methaanproductie verbetert.

We merken dat er meer en meer interesse is de laatste jaren in onze producten. Dus daaraan gaan we ervan uit dat de biomethaansector nog de komende jaren zal evolueren.

Hoewel biomethanisatie in de lift zit, blijkt de strakke regelgeving nog vaak een struikelblok voor bijkomende projecten. In het licht van de energietransitie roept de sector de overheden dan ook op om de regelgeving aan te passen.

Vandaag is de landbouwsector in Wallonië klaar om biomethanisatie-eenheden te ontwikkelen. Helaas is het politieke en financiële kader nog steeds ontoereikend, wat de ontwikkeling van deze projecten belemmert. Dit zet ook een rem op het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 waartoe Wallonië zich heeft verbonden.

Qua kennis en innovatie staan we eigenlijk vrij ver. De technologie is matuur. Wat we nu nog nodig hebben, is een duwtje in de rug van de Vlaamse regering die biomethaanproductie ook als prioritair ziet. En op die manier zullen we sneller kunnen groeien en meewerken aan een duurzame toekomst.

Deel dit artikel via