Fluvius klaar voor grootste injectie groen gas

BiomethaanCirculaire economieGroengas

In Ieper bouwt BioBlue momenteel een gloednieuwe vergistingsinstallatie om organisch afval om te zetten in duurzaam biomethaan. Het wordt de grootste biomethaaninjectie in het gasnetwerk in Vlaanderen.

Fluvius klaar voor grootste injectie groen gas

In Ieper bouwt BioBlue momenteel een gloednieuwe vergistingsinstallatie om organisch afval om te zetten in duurzaam biomethaan. Het wordt de grootste biomethaaninjectie in in het gasnetwerk in Vlaanderen.

Bij BioBlue in Ieper wordt alles in gereedheid gebracht om vanaf deze zomer biomethaan te produceren en te injecteren op het gasnet. Netbedrijf Fluvius is ondertussen klaar met alle voorbereidingswerken en BioBlue bouwt momenteel aan de gloednieuwe vergistingsinstallatie. Op vol vermogen zal de installatie 2.000 m³ per uur leveren.

Energie uit organisch-biologisch afval

BioBlue legt zich al langer toe op de verwerking van organisch en biologisch afval tot energie. De nieuwe vergistingsinstallatie zal vijf keer krachtiger zijn dan de huidige en zal daarom heel wat meer biogas opwekken. Een derde van dat gas zal via een warmtekrachtkoppeling worden omgezet in elektriciteit en warmte voor eigen gebruik. De rest wordt opgezuiverd tot 100% duurzaam biomethaan dat rechtstreeks op het aardgasnet kan geïnjecteerd worden.

Fluvius deed de nodige netaanpassingen om het geïnjecteerde gas goed te kunnen verdelen via het gasnet.
Jonas Bulckaert - Verantwoordelijke gasnetten Ieper

"Fluvius deed de nodige netaanpassingen om het geïnjecteerde gas goed te kunnen verdelen via het gasnet", zegt Jonas Bulckaert, verantwoordelijk voor de gasnetten in regio Ieper. "Zo werd er een nieuwe gasdistributiecabine geplaatst vlakbij de site van BioBlue en werd het plaatselijke gasnet versterkt. Het pronkstuk is natuurlijk onze nieuwe installatie voor groengasinjectie. Die is speciaal ontworpen om de samenstelling van het gas te controleren vóór het in ons gasnet wordt geïnjecteerd. Ze voegt tegelijk de specifieke gasgeur toe, net zoals dat bij fossiel gas gebeurt. Groen gas is geur- en kleurloos, de toegevoegde geur moet ervoor zorgen dat het detecteerbaar is waardoor we onveilige situaties meteen kunnen opmerken."

Duurzame energiebron naast wind en zon

De injectie van groen gas uit afval in het gasnet is een duurzame energietechniek in volle ontwikkeling: het gaat om de vierde soortgelijke installatie in heel Vlaanderen, na IOK in de Kempen, Aquafin in Antwerpen en Verko in Dendermonde. Net als bij hernieuwbare stroom van windmolens en zonnepanelen zorgt ook deze techniek voor schone energie. De opwekking van groen gas kan onder meer terugverdiend worden door de verkoop van groengascertificaten aan bedrijven die hernieuwbare energie willen aankopen. Een voorbeeld hiervan zijn de Vlaamse ‘garanties van oorsprong’, een soort certificaten die de herkomst van de geproduceerde energie bewijzen.

Deel dit artikel via