10.10.2023

Transporteurs en fabrikanten merken een toenemende interesse in biogas op.

EfficiëntieBio-CNG | LNG Circulaire economieTransport

De markt voor CNG en LNG is matuur in Europa en België. We hebben de kaap van 700 LNG-tankstations overschreden. In België tellen we er vandaag 25 à 30 en meer dan 1.000 LNG-vrachtwagens.

Het jaar 2022 was een moeilijk jaar wat de prijzen betreft, door de energiecrisis. Intussen zijn de prijzen genormaliseerd en de LNG-markt knoopt weer aan met groei. We zien duidelijk een nieuwe dynamiek. De ruimere beschikbaarheid van Bio-LNG speelt daar een belangrijke rol in. We zien een geleidelijke nivellering van de prijzen. Op middellange termijn is dat goed nieuws voor de voortrekkers in de transportsector en hun klanten.

De toekomst oogt veelbelovend, zowel voor Europa als België. Het aandeel van Bio-LNG stijgt en er is een steeds groter aanbod aan LNG. Wat nog ontbreekt, is een duidelijkere Europese regelgeving en omzetting ervan naar België. De certificatie van groene gassen moet worden vereenvoudigd. We vragen ook een technologische neutraliteit tussen de diverse nieuwe brandstoffen op de markt. Met zo’n positieve stimulansen wacht Bio-LNG een mooie toekomst.

Ook de transportsector werkt volop aan de energietransitie. Als ontwikkelaar, constructeur en distributeur van bedrijfsvoertuigen, vervult IVECO in de sector een pioniersrol in deze omslag. De enorme prijsstijgingen voor gas tijdens de energiecrisis in 2022 vormden voor het bedrijf wel een extra uitdaging.

Jochen Lanckmans, Alternative Propulsion Business Developer & Connectivity – IVECO Trucks & Vans, licht toe: "In de praktijk voelen we wel nog steeds de impact van 2022 om nieuwe investeerders in biogas, of Bio-LNG of LNG te overtuigen om in dit verhaal te stappen. Maar in 2023 is er zeker beterschap. De prijzen zijn sinds de lente enorm gedaald, waardoor dat het TCO-verhaal terug positief is geworden, en zowel de transporteurs als de LNG-leveranciers hebben ons aangegeven dat de volumes LNG-verbruik terug gestegen zijn en we zien ook dat de LNG-trucks terug aan het rijden zijn.

Jost is een belangrijke speler in logistiek en multimodaal transport in Europa. We tellen 3.000 medewerkers en 1.700 trekkers en 4.000 opleggers. Verspreid over heel België hebben we 650.000 m2 aan magazijnen. Vandaag denken we na over de aandrijving van de toekomst. De grote uitdaging bestaat erin om je niet te vergissen en de juiste combinaties te kiezen, die we aan onze klanten kunnen voorstellen.

Philippe Bonvoisin licht toe: "We hebben al een eerste stap gezet om van diesel over te stappen naar LNG en daar ervaring mee op te doen. We deden in 2017 een bestelling van 500 LNG-voertuigen, dat was toen één van de grootste bestellingen in Europa. We hebben tegelijkertijd geïnvesteerd in 3 LNG-tankstations. Het streven naar duurzaamheid speelt eveneens een steeds grotere rol in de logistieke sector. Zo gelooft deze transporteur sterk in het potentieel van biogas als brandstof."

Bio-LNG zal duidelijk een grote rol vervullen in de toekomst. Het is de oplossing die ons zal toelaten om de CO2-uitstoot van het transport over de weg te verminderen. Onze klanten vragen daar ook steeds meer naar. De markt speelt daarop in, met meer beschikbaarheid van LNG. En we zien ook een steeds groter aanbod aan voertuigen.

Ook IVECO merkt de toenemende interesse in biogas, dat volgens hen een essentiële bouwsteen is van de duurzame energiemix van morgen. 

" Een belangrijke trend die we zien is: in de grote markten van Europa groeit de vraag naar biogas om daar hun vloten te verduurzamen. In de Benelux is die groei iets vertraagd, maar we zien we een stijgende interesse in biogas. Voorlopig ligt de focus vooral op elektrificatie en waterstoftechnologie, maar biogas kan vandaag onmiddellijk CO2-reductie teweegbrengen op de vloot. Daarom is dit potentieel een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de transportsector.", verteltJochen Lanckmans.

Deel dit artikel via